Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το νέο, χωρίς αποκλεισμούς, Erasmus+

Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το Erasmus+, το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, για την περίοδο 2021-2027.

Το πρόγραμμα αποδεδειγμένα παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η χρηματοδότησή του για την περίοδο 2021-2027 σχεδόν θα διπλασιαστεί (υπερβαίνοντας τα 28 δισ. ευρώ από διάφορες πηγές) σε σύγκριση με τα προηγούμενα επτά χρόνια (14,7 δισ. ευρώ).

Οι ευρωβουλευτές κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ κατά τα τελευταία στάδια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.

Στη συζήτηση στην ολομέλεια πριν την έγκριση του προγράμματος, οι περισσότεροι ομιλητές αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις της COVID-19 στις ζωές των νέων ανθρώπων και τόνισαν τη σημασία του Erasmus+, το οποίο έχει αξιολογηθεί από τους πολίτες ως το πιο επιτυχημένο από τα προγράμματα της ΕΕ για τις μελλοντικές γενιές. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ.

Περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής

Το νέο Erasmus+ θα παρέχει περισσότερα εργαλεία και πόρους για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδια δράσης προκειμένου να βελτιωθούν η πρόσβαση στη μάθηση και η κινητικότητα για ανθρώπους που έχουν παραδοσιακά λιγότερες ευκαιρίες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, άτομα που ζουν με αναπηρίες, σε συνθήκες φτώχειας, σε απομακρυσμένες περιοχές, άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, και άλλες ευάλωτες κατηγορίες.

Όσοι δεν διαθέτουν επαρκή μέσα για να καλύψουν τα αρχικά έξοδα συμμετοχής στο πρόγραμμα (όπως είναι η αγορά εισιτηρίου τρένου και η εξασφάλιση διαμονής) μπορούν να λάβουν πρόσθετη υποτροφία, ακόμη και με τη μορφή προκαταβολής. Δεν θα επιτρέπεται η απόρριψη αιτήσεων λόγω υψηλότερου κόστους, εάν το κόστος αυτό σχετίζεται με μέτρα που στόχο έχουν την κοινωνική ένταξη.

Κινητικότητα για ενήλικες εκπαιδευόμενους

Σε σύγκριση με το προηγούμενο Erasmus+, το νέο πρόγραμμα θα καλύπτει πλέον και σπουδαστές που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε άλλη χώρα της ΕΕ για διαστήματα έως και έξι μηνών. Θα βοηθήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας και από κάθε υπόβαθρο να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ζωής και εργασίας, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που φέρνουν η επικείμενη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η πανδημία του κορονοϊού.

Απλούστερη πρόσβαση σε ένα πιο «πράσινο» Erasmus+

Το νέο Erasmus+ θα είναι πιο απλό και εύκολο στη διαχείριση για όσους υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, με πιο εύχρηστα πληροφοριακά συστήματα και λιγότερη γραφειοκρατία. Το πρόγραμμα θα παρέχει ένα ειδικό σύστημα χρηματοδότησης για «συμπράξεις μικρής κλίμακας», το οποίο θα απευθύνεται σε μικρότερες οργανώσεις, όπως είναι οι ενώσεις νέων και οι αθλητικοί σύλλογοι.

Θα μετράει επίσης τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά τις δαπάνες για το κλίμα. Ακόμη, το πρόγραμμα θα μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, για παράδειγμα με την παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιούν φιλικά προς το κλίμα μέσα μεταφοράς.

Καινοτόμα μοντέλα εκπαίδευσης

Η πρωτοβουλία DiscoverEU εντάσσεται πλέον στο Erasmus+. Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή, οι νέοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα δωρεάν πάσο που δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την Ευρώπη για εκπαιδευτικούς σκοπούς (π.χ. εντατικά μαθήματα ξένης γλώσσας, συμμετοχή σε εργαστήρια μουσείων) και να ανακαλύψουν έτσι την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» θα επιτρέπει στους φοιτητές να παίρνουν πτυχίο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Μια τρίτη πρωτοβουλία είναι τα «Κέντρα επαγγελματικής αριστείας», που θα δημιουργήσουν τοπικά οικοσυστήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων με διεθνείς διασυνδέσεις. Δείτε περισσότερα.

Δηλώσεις

«Το Erasmus+ είναι ένα από τα προγράμματα της ΕΕ που θα λάβουν αισθητά μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις, προκειμένου να συνεχίσει να ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρώπη και να παρέχει καλύτερες δυνατότητες απασχόλησης στους Ευρωπαίους», δήλωσε ο εισηγητής Milan Zver (ΕΛΚ, Σλοβενία). «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του προγράμματος για να διασφαλίζει ότι το Erasmus+ προσφέρει περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής και ευκαιρίες σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Η Sabine Verheyen (ΕΛΚ, Γερμανία), πρόεδρος της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, δήλωσε: «Το Erasmus+ αποτελεί ευρωπαϊκή επιτυχία. Χάρη στις προσπάθειές μας, θα συνεχίσει να μας συντροφεύει. Συνδέει άτομα από κάθε υπόβαθρο και συμβάλλει στη δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής κοινότητας. Εξαιτίας της πανδημίας, οι νέοι και όσοι επιθυμούν να μάθουν, να σπουδάσουν και να γνωρίσουν νέα άτομα αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη για όσους ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού. Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι σημαντικό για την Ευρώπη να προσεγγίσει αυτούς τους ανθρώπους, όπου κι αν βρίσκονται. Να τους δώσει τα εργαλεία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να έρθουν σε επαφή ο ένας με τον άλλο. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο περιθώριο. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μας με τη νέα γενιά του Erasmus+.»

Επόμενα βήματα

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από το πρόγραμμα της προηγούμενης περιόδου, ο κανονισμός προβλέπει την αναδρομική ισχύ του νέου Erasmus+ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και έχουν δημοσιεύσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Περισσότερες Πληροφορίες

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο