Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εξ αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα στις Σύγχρονες Τεχνολογίες από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει μια σειρά Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στις Σύγχρονες Τεχνολογίες με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πρόκειται για State-of-the-Art προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Απονέμονται αναγνωρισμένα πιστοποιητικά επιμόρφωσης από το πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Επιμορφωτικά Προγράμματα:

  • ChatGPT Expert User: Εργαλεία και Εφαρμογές (νέο)
  • Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση (νέο)
  • Data Science with R
  • Blockchain Technology
  • Προγραμματισμός με Python
  • Προχωρημένη Python με εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση

Οι αιτήσεις για τα προγράμματα έχουν ξεκινήσει.

Γίνε πιστοποιημένος ειδικός του ChatGPT!

Οι καινοτόμες δυνατότητες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας του ChatGPT καθορίζουν ήδη τον ρυθμό εξέλιξης σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, ο καλλιτεχνικός χώρος, το μάρκετινγκ, η υγειονομική περίθαλψη, η ρομποτική, η δημιουργία παιχνιδιών και η επιστημονική έρευνα. Καθώς προχωράμε σε μια νέα ψηφιακή εποχή, η ανάγκη για επαγγελματίες έμπειρους στο ChatGPT αυξάνεται. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του προγράμματος «ChatGPT Expert User: Εργαλεία και Εφαρμογές» είναι να παράσχει στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να αποκτήσουν ειδίκευση και γνώσεις στην τεχνολογία ChatGPT, καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική και δημιουργική χρήση της. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την ικανότητα να αναπτύσσουν δημιουργικές λύσεις και εφαρμογές με τη χρήση του ChatGPT σε διάφορους τομείς. Παράλληλα, θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην κοινωνία, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων. Στόχος είναι να διαμορφωθούν επαγγελματίες με την ικανότητα να εφαρμόζουν την τεχνολογία ChatGPT με υψηλή απόδοση, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Με το να αποκτήσετε τον τίτλο του Πιστοποιημένου Ειδικού στο ChatGPT, τοποθετείτε τον εαυτό σας στην πρωτοπορία αυτού του ταχέως εξελισσόμενου τομέα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να πιστοποιηθεί ως ειδικός στο ChatGPT. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης και σε επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τις αντίστοιχες γνώσεις τους και σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα state-of-the-art πρόγραμμα για μοριοδότηση σε ΙΕΚ, ΣΔΕ κ.λπ.

Γίνε πιστοποιημένος ειδικός στις Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση!

Το συγκεκριμένο μάθημα «Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση» απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές με στόχο να μάθουν τις πολλαπλές δυνατότητες με τις οποίες το ChatGPT μπορεί να ενισχύσει την εκπαιδευτική εμπειρία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν πάνω στον τρόπο αξιοποίησης του ChatGPT για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου. Θα ανακαλύψουν τρόπους δημιουργίας εξατομικευμένων εκπαιδευτικών εμπειριών για τους μαθητές και πώς να αυτοματοποιούν τη διαδικασία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Επιπλέον, το μάθημα θα εξετάσει ζητήματα ηθικής και νομικής φύσης που σχετίζονται με τη χρήση του ChatGPT στην εκπαίδευση. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει το ChatGPT στο πεδίο της εκπαίδευσης και να ενισχύσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους και την πρόσβασή τους σε πληροφορίες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το πώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μεταμορφώσουν τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης, προσφέροντας μια βελτιωμένη εκπαιδευτική εμπειρία για εκπαιδευτές και μαθητές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να πιστοποιηθούν ως ειδικοί σε Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση με το ChatGPT. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα state-of-the-art πρόγραμμα για μοριοδότηση.

Μοριοδότηση:
Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος εξασφαλίζει:

  • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
  • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
  • Ένα (1) μόριο ανά σεμινάριο, και έως δύο (2) μόρια κατ’ ανώτατο όριο, στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).

Γίνε πιστοποιημένος επιστήμονας δεδομένων!

Σκοπός του προγράμματος «Data Science with R» είναι η επιμόρφωση φοιτητών/φοιτητριών και επαγγελματιών στην Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science) με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R. Το πρόγραμμα παρέχει όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσει το ταξίδι στην επιστήμη των δεδομένων με εύκολο στην κατανόηση του περιεχομένου τρόπο. Θα δούμε γιατί η επιστήμη των δεδομένων χρησιμοποιείται σήμερα παντού, τους τομείς εφαρμογών της, την ιστορία και το μέλλον της. Θα γίνει εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού R με επέκταση σε βασικές εργασίες της επιστήμης των δεδομένων. Θα δούμε εργαλεία, τεχνικές, τεχνολογίες και βιβλιοθήκες για Data Science. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να κάνουν Περιγραφικές Αναλύσεις (Descriptive Analytics), να κάνουν προεπεξεργασία των δεδομένων (Data Munging), να υπολογίζουν διάφορα στατιστικά μέτρα και να κάνουν οπτικοποίηση των δεδομένων (Data Visualization). Θα μάθουν Υπολογιστικές Μεθόδους και Τεχνολογίες (Hadoop και MapReduce) για Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data). Επιπλέον, θα γνωρίσουν δημοφιλή πακέτα μηχανικής μάθησης (Machine Learning). Με τη χρήση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης οι αναγνώστες θα μάθουν να κάνουν Προγνωστική Ανάλυση (Predictive Analytics) κάτι που αποτελεί βασική εργασία και χαρακτηριστικό της επιστήμης των δεδομένων (Data Science).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει ένα γνωστικό υπόβαθρο σχετικό με την Επιστήμη των Δεδομένων και τη γλώσσα προγραμματισμού R. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης και σε επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τις αντίστοιχες γνώσεις τους, κατόχους πτυχίου ή τελειόφοιτους που θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα ως επιστήμονες των δεδομένων, εκπαιδευτικούς που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα state-of-the-art πρόγραμμα για μοριοδότηση σε ΙΕΚ, ΣΔΕ κ.λπ.

Γίνε πιστοποιημένος ειδικός στην Τεχνολογία Blockchain!

Το μάθημα Τεχνολογίες Blockchain είναι ένα ολοκληρωμένο online μάθημα για την τεχνολογία blockchain και τις πρακτικές εφαρμογές της. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες πάνω στην τεχνολογία blockchain, ώστε να κατανοούν τα πλεονεκτήματά της και να σχεδιάζουν πρακτικές λύσεις τόσο για επιχειρήσεις όσο και για την δημόσια διοίκηση. Η ύλη χωρίζεται σε 3 διδακτικές ενότητες. Στην πρώτη διδακτική ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain. Στη δεύτερη διδακτική ενότητα θα μάθουν τα προ απαιτούμενα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής blockchain και τις πλέον δημοφιλείς πλατφόρμες. Στην τρίτη διδακτική ενότητα θα μάθουν πώς η τεχνολογία blockchain μπορεί να διαταράξει ή / και να καινοτομήσει τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Θα εξεταστούν οι υπάρχουσες περιπτώσεις χρήσης όπως τα χρηματοοικονομικά, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι αλυσίδες εφοδιασμού.

Το μάθημα Blockchain technology μπορούν να το παρακολουθήσουν απόφοιτοι του τομέα της Πληροφορικής για να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες αλλά και απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, τη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις κ.α. για να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες στην τεχνολογία blockchain.

Γίνε προγραμματιστής στην Python!

Ο σκοπός του προγράμματος «Προγραμματισμός με τη γλώσσα Python» είναι η επιμόρφωση φοιτητών/φοιτητριών και επαγγελματιών στην γλώσσα προγραμματισμού Python. Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν προχωρημένα θέματα του προγραμματισμού, ενώ με το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να αναπτύξουν δικά τους προγράμματα. Θα δούμε διάφορες δομές δεδομένων, έλεγχο ροή προγραμμάτων, συναρτήσεις και πως δουλεύουμε με αρχεία και εξαιρέσεις καθώς και με κλάσεις και αντικείμενα. Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν βιβλιοθήκες της Python (Pandas, NumPy, Matplotlib), θα μάθουν να κάνουν Προεπεξεργασία Δεδομένων (Data Munging), Οπτικοποίηση Δεδομένων (Data Visualization) και Περιγραφικές Αναλύσεις (Descriptive Analytics). Όλα αυτά μέσα από πρακτική εφαρμογή και ένα τελικό project σε γλώσσα Python.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να πιστοποιηθεί ως προγραμματιστής της γλώσσας Python. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης και σε επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τις αντίστοιχες γνώσεις τους, κατόχους πτυχίου ή τελειόφοιτους που θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα ως προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα state-of-the-art πρόγραμμα για μοριοδότηση σε ΙΕΚ, ΣΔΕ κ.λπ.

Γίνε προγραμματιστής Python με εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση!

Ο σκοπός του προγράμματος «Προχωρημένη Python με εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση» είναι η επιμόρφωση φοιτητών/φοιτητριών και επαγγελματιών στην γλώσσα προγραμματισμού Python και τη Μηχανική Μάθηση. Οι εκπαιδευόμενες-οι θα γνωρίσουν βιβλιοθήκες της Python για Μηχανική Μάθηση (Scikit-learn, Tensorflow, keras). Θα μάθουν να κάνουν Προεπεξεργασία Δεδομένων (Data Munging), Οπτικοποίηση Δεδομένων (Data Visualization) καθώς και  Προγνωστική Ανάλυση (Predictive Analytics) με χρήση αλγορίθμων Μηχανικής μάθησης. Θα παρουσιαστούν σημαντικά θέματα στη Μηχανική Μάθηση και οι επιμορφούμενες/οι θα γνωρίσουν και θα υλοποιήσουν με κώδικα Unsupervised Learning Algorithms όπως: K-Means και Principal Component Analysis καθώς και Supervised Learning Algorithms Algorithms όπως: Linear Regression , Logistic Regression, Support Vector Machines, Decision Trees and Random Forests,  K-Nearest Neighbor. Τέλος, θα μάθουν να δουλεύουν με Neural Networks and Deep Learning μεθόδους (Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα – Convolution Neural Networks).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να πιστοποιηθεί ως ειδικός Μηχανικής Μάθησης με τη χρήση της γλώσσας Python. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης και σε επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τις αντίστοιχες γνώσεις τους, κατόχους πτυχίου ή τελειόφοιτους που θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα ως επιστήμονες δεδομένων, εκπαιδευτικούς που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα state-of-the-art πρόγραμμα για μοριοδότηση σε ΙΕΚ, ΣΔΕ κ.λπ. Προϋποθέτει βασικές γνώσεις Python.

Προσιτά Δίδακτρα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει επιμορφωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, καταβάλλοντας παράλληλα κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρήσει το σχετικό κόστος για τους/τις επιμορφούμενους/ες, όσο το δυνατό χαμηλό. Αυτό αντανακλάται στο ύψος των διδάκτρων, αλλά και στην ισχύουσα κάθε φορά εκπτωτική πολιτική.

Έναρξη μαθημάτων: 26 Φεβρουαρίου 2024

Με την εγγραφή σας στα προγράμματα “Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση”, “Πιστοποιημένος ειδικός του ChatGPT” και “Επιστήμη των Δεδομένων με τη γλώσσα R” μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και το πρόγραμμα Τεχνολογία Blockchain (δώρο αξίας 350 ευρώ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε Elearn-Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο