Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα “Μέθοδοι της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης” - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αλιβίζο (Λοΐζο) Σοφό προσφέρει Δωρεάν εξ αποστάσεως και ασύγχρονα το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Μέθοδοι της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης”  διάρκειας 105 ωρών.

Για εγγραφή στο δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα: εδώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι τόσο να ενημερώσει και να επιμορφώσει τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις Μεθόδους της Μετασχηματίζουσας  Μάθησης στο πλαίσιο της Δια βίου Μάθησης όσο και να τους καταστήσει ικανούς να εντάξουν και να ενσωματώσουν τις τεχνικές και τις μεθόδους τους στο καθημερινό εργασιακό τους πλαίσιο. Μέσω του προγράμματος γίνεται συσχέτιση υπό το πρίσμα της μετασχηματίζουσας μάθησης του Jack Mezirow ως προς τις μεθόδους της αλλά και την αξιοποίηση των απόψεων και παραδοχών των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εκπαίδευση και το μετασχηματισμό.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1: Εισαγωγή στη Μετασχηματίζουσα Μάθηση
Εβδομαδιαία Συνεδρία 2: Η μέθοδος της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία του Α. Κόκκου
Εβδομαδιαία Συνεδρία 3: Η μέθοδος της αφηγηματικής ανάλυσης
Εβδομαδιαία Συνεδρία 4: Η βιογραφική ή ιστορίες ζωής μέθοδος

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5: Η μέθοδος αξιοποίησης ταινιών και βίντεο στη διδασκαλία
Εβδομαδιαία Συνεδρία 6: Η μέθοδος του ορθολογικού διαλόγου
Εβδομαδιαία Συνεδρία 7: Η μέθοδος του κριτικού στοχασμού
Εβδομαδιαία Συνεδρία 8: Εφαρμογή στη Μετασχηματίζουσα Μάθηση

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα προσφέρεται εντελώς δωρεάν και χωρίς κάποιο προαπαιτούμενο εγγραφής.

Πιστοποιητικό

Για τη λήψη Πιστοποιητικού απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος σε ποσοστό τουλάχιστον 70% η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε:

  • κουίζ των ενοτήτων των μαθημάτων
  • τελικές εργασίες κάθε εβδομάδας
  • συμμετοχή στην έρευνα

Το πιστοποιητικό θα εκδοθεί ΔΩΡΕΑΝ από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει δίμηνη διάρκεια:

  • Έναρξη: 22/02/2021
  • Λήξη : 18/04/2021

Για εγγραφή στο δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα: εδώ

Η δυνατότητα εγγραφής θα είναι διαθέσιμη μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να αποστείλετε email στο tsarpa2@gmail.com

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο