Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλλίας

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το κοινό ΠΜΣ (joint Master) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική» («Intelligence Artificielle et Informatique Visuelle» – «Artificial Intelligence and Visual Computing – AIVC»).  

Γενικές πληροφορίες:

Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Οπτική Υπολογιστική, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσω των ακόλουθων εξειδικευμένων κατευθύνσεων:  

  • Επιστήμη Δεδομένων
  • Σύνθεση & Ανάλυση Εικόνας 
  • Γεωπληροφορική 

Αναλυτικά, οι θεματικές του Π.Μ.Σ. είναι η σύνθεση και ανάλυση εικόνας, ο σχεδιασμός γραφικών, η αναγνώριση προτύπων, η μηχανική μάθηση, η όραση υπολογιστών, η επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και γεωδεδομένων, καθώς και τα ευφυή συστήματα γεωπληροφορικής. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης για επαγγέλματα που σχετίζονται με την επιστήμη των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπληροφορική. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει και προάγει ταυτόχρονα τα κοινά πεδία έρευνας που καλλιεργούνται από τα δύο ιδρύματα στους τομείς της Πληροφορικής και της Τοπογραφίας.

Σε ποιον απευθύνεται;

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Πληροφορική ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής. 

Ο αριθμός εισακτέων κατ΄έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2900 € ανά φοιτητή.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις ακόλουθες περιόδους:

  • Έως 30/6/2023 (1η Περίοδος Αιτήσεων και Επιλογής)
  • Έως 25/9/2023 (2η Περίοδος αιτήσεων και επιλογής, υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται κενές θέσεις)

Περισσότερες πληροφορίες:

Για απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Προγράμματος στο email msc‐aivc@uniwa.gr.

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://msc-aivc.uniwa.gr/

Αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο