Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δεύτερος κύκλος του εργαστηρίου «Ψηφιακός Πολίτης – Ηθικές, Κοινωνικές & Πολιτικές Διαστάσεις. Εφαρμογή Φιλοσοφικών Ιδεών στη Σύγχρονη Ψηφιακή Πραγματικότητα».

Στο πλαίσιο της ετήσιας σειράς εργαστηρίων 2021–2022, και ύστερα από τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων κατά την προηγούμενη διεξαγωγή του, τον Φεβρουάριο 2021, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος προσφέρει το εργαστήριο «Ψηφιακός Πολίτης – Ηθικές, Κοινωνικές, και Πολιτικές διαστάσεις. Εφαρμογή Φιλοσοφικών Ιδεών στη Σύγχρονη Ψηφιακή Πραγματικότητα».

Ημερομηνίες εργαστηρίου: 23-24 Οκτωβρίου, 2021

Στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, η έννοια του «πολίτη» εκ των πραγμάτων διευρύνεται και επαναπροσδιορίζεται. Η συνεχώς εξελισσόμενη ψηφιακή τεχνολογία και η αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας οδηγεί σε επανεξέταση ηθικών, κοινωνικών, και πολιτικών αξιών.

 • Ποιος είναι ο ρόλος του πολίτη στην ψηφιακή εποχή;
 • Ποιες νέες δυνατότητες αναδεικνύονται στην κοινωνική ζωή και την πολιτική έκφραση;
 • Ποιες είναι οι συνέπειες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στη ζωή μας, στις μορφές διακυβέρνησης, και εν τέλει στη Δημοκρατία;
 • Πως διαμορφώνεται η ταυτότητα του ανθρώπου που αλληλεπιδρά με τον κυβερνοχώρο;
 • Ποιες είναι οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε;
 • Ποια είναι τα όρια μεταξύ ιδιωτικής, δημόσιας, και παγκόσμιας σφαίρας;
 • Μπορεί η φιλοσοφία να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση;

Τα ερωτήματα που αξίζει να διερευνηθούν υπό το φως φιλοσοφικών προσεγγίσεων σχετίζονται με την ελευθερία έκφρασης και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την αξιοπιστία ψηφιακών συστημάτων, την ισότητα πρόσβασης στην πληροφορία, τα πνευματικά δικαιώματα, το προσωπικό ψηφιακό αποτύπωμα, τη σχέση ανθρώπου και μηχανής, αλλά και τη σύγχρονη ανάγκη κυβερνοασφάλειας. Στο εργαστήριο θα διερευνηθεί ο αντίκτυπος αυτών των ζητημάτων τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και ευρύτερα, στη σφαίρα της διαδικτυακής παγκοσμιοποίησης.

Θεματικοί άξονες – δομή του εργαστηρίου

Το εργαστήριο επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο του πολίτη στην ψηφιακή εποχή καθώς και τη σημασία των ηθικών, κοινωνικών, και πολιτικών ζητημάτων τα οποία σχετίζονται με τη χρήση ψηφιακών συστημάτων και του διαδικτύου. Η προσέγγιση του θέματος θα δομηθεί πάνω στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

 • Η έννοια και ο ρόλος του “ψηφιακού πολίτη” (Netizen).
 • Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα της νέας ψηφιακής εποχής.
 • Ηθική απόφαση και η εφαρμογή φιλοσοφικών θεωριών σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
 • Το διαδίκτυο, η ηλεκτρονική δημοκρατία, και η οικονομία της “κυβερνοαγοράς” (ΙοΤ, Big Data).
 • Ιδιωτική ζωή, αυτοκαθορισμός και η ελευθερία της έκφρασης σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
 • Πνευματικά δικαιώματα και το ψηφιακό αποτύπωμα.
 • Το νέο παγκόσμιο χωρίο: παγκοσμιοποίηση και ο κίνδυνος της πολιτισμικής ομογενοποίησης.
 • Ψηφιακές ανισότητες και διαχωρισμός στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ο συντονιστής θα εισάγει τους συμμετέχοντες στις παραπάνω θεματικές, οι οποίοι θα συνεργαστούν σε υπο-ομάδες πάνω σε συγκεκριμένες ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογίες προκειμένου να αναδείξουν τις ηθικές, κοινωνικές, και πολιτικές διαστάσεις τους. Η φιλοσοφική ανάλυση οδηγεί τους συμμετέχοντες στην ανάπτυξη της ηθικής τους αντίληψης και της κριτικής τους σκέψης πάνω στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής πραγματικότητας.

Τόπος και παράμετροι διεξαγωγής

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων «Οικογενείας Νικολάου Μαζαράκη» του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος στο Ναύπλιο. Το ΚΕΣ παρακολουθεί διαρκώς τις οδηγίες του Πανεπιστημίου Harvard και των Ελληνικών Αρχών, τηρώντας αυστηρά όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε περίπτωση που οι σχετικοί κανονισμοί και οδηγίες διαφοροποιηθούν από τα ισχύοντα, το ΚΕΣ θα προσαρμοστεί άμεσα, ενημερώνοντας αναλόγως και τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου. Εάν κατά τις ημέρες διεξαγωγής του δεν επιτρέπονται συναντήσεις με φυσική παρουσία, το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου διαδικτυακά, στις ίδιες ημερομηνίες, μέσω της πλατφόρμας Zoom

Συντονιστής του εργαστηρίου:Γιάννης Σταματέλλος, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Ερευνητής και Συγγραφέας

Συντονισμός προγράμματος: Ματίνα Γκόγκα (ΚΕΣ, matina.goga@chs.harvard.edu)

Γλώσσα: Ελληνικά

Αιτήσεις και συμμετοχή

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά ατομική αίτηση συμμετοχής για το εργαστήριο Ψηφιακός Πολίτης, στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν:

 • προσωπικά τους στοιχεία και την ιδιότητά τους (π.χ. σπουδές ή επάγγελμα),
 • μια σύντομη περιγραφή, η οποία δεν θα ξεπερνάει τη μία παράγραφο, με τις προσδοκίες, το κίνητρο συμμετοχής τους, ή και θέματα που τους προβληματίζουν σε σχέση με το θέμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Σεπτεμβρίου – 10 Οκτωβρίου 2021

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να έχουν προηγούμενες γνώσεις γύρω από τα αντικείμενα που θα συζητηθούν.
Η επιλογή των δεκατεσσάρων (14) συμμετεχόντων θα γίνει με βάση τη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης (first-come-first-served).
**Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τις δεκατέσσερις (14), κριτήριο επιλογής θα είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης σε συνδυασμό με τη συμμετοχή για πρώτη φορά σε εργαστήριο του ΚΕΣ.
Το ΚΕΣ θα χορηγήσει στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ευχαριστήρια επιστολή που θα πιστοποιεί τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο.

Όλοι/ες οι αιτούντες/ούσες θα ειδοποιηθούν από το ΚΕΣ στις 11 - 13 Οκτωβρίου 2021 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εξέλιξη της αίτησής τους. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικά.

Για διευκρινίσεις σχετικά με το εργαστήριο και τη διαδικασία των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά (10:00π.μ.–5:00μ.μ.) στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, στο τηλέφωνο +30 27520 47040.

Ιστοσελίδα προγράμματος: εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο