Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις πρακτικής άσκησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) παρέχει ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες συμβουλές σε φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη τεκμηρίωση και στόχευση του διαλόγου, των πολιτικών και της νομοθεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ο Οργανισμός προσφέρει κάθε χρόνο θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης για απόφοιτους. Ένας από τους στόχους της πρακτικής άσκησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ασκούμενους να συμβάλουν στην αποστολή του οργανισμού, ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα να αποτελούν πραγματικότητα για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Περίοδος πρακτικής άσκησης: Η πρακτική άσκηση προσφέρεται για καθορισμένη περίοδο 6 μηνών, από 1 Οκτωβρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2025.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο της ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και έχουν λάβει πλήρη τίτλο ή το ισοδύναμό του έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι ασκούμενοι επιλέγονται μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών.

Τόπος: Βιέννη, Αυστρία

Μηνιαίος βασικός μισθός:  1.542,11€

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Οκτωβρίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων17/06/2024, 13:00 (CET)

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση της πρακτικής και τον τόπο υποβολής της αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο