Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις εργασίας για πτυχιούχους πανεπιστημίου στην Terracom Α.Ε.

Η Terracom Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 στα Ιωάννινα με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στη ελληνική περιφέρεια, με υψηλή τεχνογνωσία, παραγόμενη καινοτομία αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο και πολύ έντονη εξωστρεφή δραστηριότητα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η απόκτηση πολλών βραβείων και διακρίσεων σε διεθνές επίπεδο.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ιδρυτικό μέλος του cluster καινοτομίας και τεχνολογίας Innovation Greece και από το 2019 έχει συνάψει αποκλειστική επενδυτική συμφωνία συνεργασίας με αντικείμενο την προώθηση και την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τον επενδυτικό οίκο Brookstreet Equity Partners (Brookstreet).

Η Terracom Α.Ε. δημοσίευσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Μηχανικοί Λογισμικού (Κωδικός θέσης: 1251)

 Αρμοδιότητες

 • Δημιουργία υψηλής ποιότητας πλήρως λειτουργικού λογισμικού για mobile και web εφαρμογές και back-end συστήματα σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές
 • Ανάπτυξη flowcharts, layouts, documentation, ανάλυση προδιαγραφών και επίλυση προβλημάτων
 • Δημιουργία προδιαγραφών κώδικα και καθορισμός της δυνατότητας λειτουργίας
 • Ενσωμάτωση επιμέρους στοιχείων κώδικα προγραμματισμού σε ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα
 • Συντήρηση του λογισμικού και documentation
 • Επίλυση προβλημάτων, debugging και αναβάθμιση του λογισμικού
 • Αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών και αναδιαμόρφωση του λογισμικού σε τεχνικό επίπεδο
 • Συμμόρφωση με το project plan και τα διεθνή standards
 • Διασφάλιση της άριστης λειτουργίας του λογισμικού και έλεγχος δυνατότητας αναβαθμίσεων

 Απαιτήσεις

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό interactive εφαρμογών,
 • Ικανότητα ανάπτυξης προγραμμάτων σε Java, Javscript/Typescript, C++/C# ή άλλες γλώσσες προγραμματισμού
 • Ικανότητα ανάπτυξης προγραμμάτων και εφαρμογών με χρήση Angular, ReactJS, ASP.Net ή άλλα frameworks
 • Ικανότητα ανάπτυξης εφαρμογών Android και iOS ή cross-platform εφαρμογών με Cordova/Phonegap, React Native ή Google Flutter
 • Γνώση Βάσεων Δεδομένων και SQL τεχνολογιών
 • Άριστη γνώση εργαλείων προγραμματισμού
 • Καλή γνώση Version Control Systems (Git)
 • Ικανότητα καθορισμού απαιτήσεων και προδιαγραφών
 • Εργασιακή εμπειρία ως Μηχανικός Λογισμικού ή Developer θα εκτιμηθεί
 • Μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Υπολογιστών και Πληροφορικής ή σχετικά πεδία θα εκτιμηθεί αναλόγως

2. DevOps Engineers (Κωδικός θέσης: 1252)

 Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, τεκμηρίωση, δοκιμή και ανάπτυξη εργαλείων αυτοματισμού
 • Διερεύνηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και επίλυση τυχόν ζητημάτων στις διαδικασίες CI/CD
 • Μέτρηση, βελτιστοποίηση, διασφάλιση, ρύθμιση αξιοπιστίας και σταθερότητας του συστήματος
 • Προσδιορισμός, ανάλυση και βελτιστοποίηση διαδικασιών λειτουργιών cloud σε συνεργασία με τους Μηχανικούς Λογισμικού
 • Βοήθεια στην αντιμετώπιση προβλημάτων και επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλον cloud

 Απαιτήσεις

 • Εμπειρία με Linux
 • Εμπειρία με πλατφόρμες cloud (Azure, Google Cloud ή AWS)
 • Εμπειρία με Container Orchestration (Kubernetes, Docker Compose/Swarm)
 • Εμπειρία με CI/CD pipelines, container repositories, artifacts repositories, Git
 • Εμπειρία με εργαλεία Infrastructure As Code
 • Εμπειρία σε διαδικασία ανάπτυξης Agile/Scrum
 • Εμπειρία σε ρόλο σχετικό με DevOps
 • Γενικές γνώσεις πληροφορικής
 • Ομαδικό πνεύμα και ισχυρή θέληση για περαιτέρω ανάπτυξη

3. Account Managers για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (Κωδικός θέση: 1254)

 Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση των βάσεων δεδομένων και προετοιμασία τακτικών διοικητικών αναφορών
 • Συγκέντρωση πληροφοριών και τάσεων της αγοράς
 • Παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης KPI
 • Επίβλεψη της διαχείρισης λογαριασμών πελατών
 • Διαχείριση αποθεμάτων αναλώσιμων και χειρισμός παραγγελιών πελατών
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών και συστάσεις για την βελτίωση των διαδικασιών
 • Διαχείριση αιτημάτων πωλήσεων & υποστήριξης και δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες
 • Επικοινωνία με άλλα τμήματα όπως Μάρκετινγκ, Λογιστήριο, Νομικό τμήμα κ.λ.π. για την επίτευξη στόχων και την επίλυση προβλημάτων
 • Συντονισμός προωθητικών εκδηλώσεων
 • Συμμετοχή σε καμπάνιες μάρκετινγκ & πωλήσεων
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

 Απαιτήσεις

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πωλήσεις, Πληροφορική ή σχετικό τομέα
 • Εργασιακή εμπειρία ως Αccount Manager, Business Analyst ή σχετική θέση, θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση λογισμικού CRM και MS Office
 • Εμπειρία σε καμπάνιες μάρκετινγκ/διαφήμισης, θα εκτιμηθεί
 • Επιχειρηματική νοοτροπία, με καινοτόμο προσέγγιση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό
 • Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ομαδικότητα
 • Ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

4. Σύμβουλοι Λογισμικού / ERP (Κωδικός θέσης: 1255)

 Αρμοδιότητες

 • Ανάλυση συστημάτων
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών
 • Υποστήριξη πελατών
 • Τεχνική Υποστήριξη και αναβαθμίσεις
 • Διαχείριση Έργων και Παρουσίασή τους
 • Ανάλυση και κατανόηση του λογισμικού
 • Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση των υποδομών

 Απαιτήσεις

 • Γνώσεις Πληροφορικής
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ομαδικό πνεύμα και ευθύνη ηγεσίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Τεχνικές γνώσεις / Γνώσεις Προγραμματισμού θα εκτιμηθούν
 • Γνώσεις σε βάσεις δεδομένων SQL θα εκτιμηθούν
 • Γνώσεις σε Λογιστικά / Φοροτεχνικά θέματα θα εκτιμηθούν
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί
 • Γνώση του λογισμικού SoftOne θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

5. Σύμβουλοι λογισμικού (Κωδικός Θέσης: 1258)

 Αρμοδιότητες

 • Ανάλυση συστημάτων
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών
 • Υποστήριξη πελατών
 • Τεχνική υποστήριξη και αναβαθμίσεις
 • Ανάπτυξη και Παρουσίαση Project
 • Ανάλυση και κατανόηση των λογισμικών
 • Συμμετοχή σε λήψη αποφάσεων για την βελτίωση της υποδομής

 Απαιτήσεις

 • Γνώσεις Πληροφορικής,
 • Ανάλυση Επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Επίλυση προβλημάτων,
 • Ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης
 • Ικανότητες Επικοινωνίας σε διαπροσωπικό επίπεδο
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητες ηγεσίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Τεχνικές Γνώσεις / Γνώσεις προγραμματισμού θα εκτιμηθούν
 • Γνώση σε SQL / Javascript θα εκτιμηθεί

6. Project Managers (Κωδικός θέσης: 1263)

 Αρμοδιότητες

 • Καθορισμός των απαιτήσεων και των προδιαγραφών του project
 • Πρόβλεψη απαιτούμενων πόρων για κάθε project ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι με την καλύτερη δυνατή διαχείριση
 • Προετοιμασία budget ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε project
 • Καταγραφή και ανάλυση του κοστολογίου ώστε να είναι εντός του προβλεπόμενου budget
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ενός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος και σχεδίου για κάθε project
 • Παροχή ενημέρωσης σε σταθερή βάση σχετικά με την πρόοδο του Project
 • Διαχείριση συμβολαίων και συμβάσεων με προμηθευτές
 • Χρήση των βέλτιστων πρακτικών και τεχνικών για την πλήρη και άρτια υλοποίηση του project
 • Καταγραφή και έλεγχος προόδου και προσαρμογή σε νέα δεδομένα εφόσον απαιτηθεί
 • Μέτρηση της απόδοσης κάθε επιμέρους ομάδας που συμμετέχει στο Project και εντοπισμός πεδίων που χρήζουν άμεσης βελτίωσης ή αναβάθμισης

 Απαιτήσεις

 • Άριστες γνώσεις στον τομέα της Πληροφορικής
 • Άριστη γνώση εργασιακού περιβάλλοντος εταιρείας Πληροφορικής
 • Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργικής σκέψης και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων
 • Οικειότητα με μεθόδους project management και γνώση βέλτιστων πρακτικών υλοποίησης έργων
 • Ικανότητα διαχείρισης των projects καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους
 • Άριστες ικανότητες δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων επικοινωνίας
 • Άριστες αναλυτικές δεξιότητες
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ολοκλήρωσης projects σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το διατιθέμενο budget

7. Marketing Specialists (Κωδικός θέσης: 1264)

 Αρμοδιότητες

 • Διενέργεια έρευνας αγοράς σχετικά με τις συνήθεις και τις τάσεις του καταναλωτικού κοινού
 • Ανάπτυξη ιδεών για δημιουργικές καμπάνιες marketing
 • Παροχή βοήθειας στη δημιουργία outbound και inbound δραστηριοτήτων marketing (π.χ. δημιουργία content και βελτιστοποίηση, διαφημίσεις, διοργάνωση events, κλπ)
 • Δημιουργία περιεχομένου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης (case studies, videos, websites, blgo posts) ώστε να αυξηθεί το brand awareness των προϊόντων
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης για τη δημιουργία κάθε ξεχωριστής καμπάνιας Marketing
 • Προσέγγιση του κοινού μέσω πολλών και διαφορετικών καναλιών ( Social Media, E-mail, TV, Google Ads)
 • Ανάλυση στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τις marketing ενέργειες (conversion rate, traffic, κλπ) ώστε να υπάρχει εκτίμηση της απόδοσης κάθε μέσου

 Απαιτήσεις

 • Καλή γνώση συστημάτων Πληροφορικής
 • Καλή γνώση μεθόδων Digital Marketing και Marketing προϊόντος
 • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Άριστη γνώση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει σελίδες προϊόντων, να επεξεργάζεται blog posts σύμφωνα με τις απαιτούμενες SEO προδιαγραφές και να μορφοποιεί εικαστικά τις σελίδες
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεννόησης
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί
 • Γνώση σε Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

8. Υπεύθυνοι Ανθρωπίνου Δυναμικού (Κωδικός Θέσης: 1267)

 Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχος καθολικών στρατηγικών, μεθόδων και διαδικασιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού συνολικά μέσα σε έναν οργανισμό / επιχείρηση
 • Διαχείριση των αιτημάτων, παραπόνων και άλλων θεμάτων μεταξύ του προσωπικού και της διεύθυνσης
 • Συνολική διαχείριση και εποπτεία της διαδικασίας πρόσληψης νέου προσωπικού
 • Υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών μέσω ανάπτυξης, δημιουργίας κινήτρων και συντήρησης των ανθρωπίνων πόρων
 • Δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος εργασίας
 • Διαχείριση και παρακολούθηση ενός συστήματος επιβράβευσης προσωπικού που οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση και κίνητρα εργασίας
 • Διαχείριση του σχεδίου μισθοδοσίας και του προγράμματος bonus
 • Εκτίμηση των αναγκών εκπαίδευσης και εποπτεία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα λάβουν χώρα εντός της επιχείρησης
 • Παροχή HR μετρήσεων και στατιστικών στοιχείων για την καλύτερη λήψη αποφάσεων
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τις ισχύουσες συνθήκες για τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού που ορίζονται από το νόμο

 Απαιτήσεις

 • Καλή γνώση τεχνικών και διαδικασιών HR
 • Ικανότητα οργάνωσης των δομών και ηγεσίας
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και ικανότητες διαπραγμάτευσης και παρουσίασης
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού / επιχείρησης
 • Γνώση του εργασιακού νόμου και των εργασιακών δικαιωμάτων
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή σχετικό πεδίο
 • Εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού ή σε άλλο πόστο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων θα εκτιμηθεί
 • Εμπειρία με διαχείριση μετρήσεων και στατιστικών που αφορούν σε ανθρώπινους πόρους θα εκτιμηθεί

9. QA Testers (Κωδικός θέσης: 1271)

 Αρμοδιότητες

 • Έλεγχος και Ανάλυση των προδιαγραφών του συστήματος
 • Συνεργασία με τους Μηχανικούς Λογισμικού και τους Developers για την ανάπτυξη αποδοτικών μεθόδων και στρατηγικών
 • Εκτέλεση test cases (αυτόματα ή χειροκίνητα) και ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Αξιολόγηση του κώδικα λογισμικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές
 • Δημιουργία logs για την τεκμηρίωση των φάσεων ελέγχου και των προβλημάτων που θα εντοπιστούν
 • Αναφορά bugs στους Developers
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Διενέργεια ελέγχων κατόπιν της δημιουργίας των συστημάτων ή των εφαρμογών
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα για να διασφαλιστεί η ποιότητα του λογισμικού καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του

 Απαιτήσεις

 • Ικανότητες σε διαχείριση projects και μεθοδολογία QA
 • Ικανότητα να αναγνωρίζει σφάλματα και παραλείψεις
 • Άριστη χρήση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Πτυχίο / Μεταπτυχιακό σε Επιστήμες της Πληροφορικής ή σχετικά πεδία θα εκτιμηθούν
 • Εμπειρία ως Quality Assurance Tester ή παρόμοια θέση εργασίας θα εκτιμηθεί
 • Γνώση λογισμικού test management ή SQL θα εκτιμηθεί

10. Οικονομολόγοι (Κωδικός θέσης: 1281)

 Αρμοδιότητες

 • Σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών προγραμμάτων σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπόνηση μελετών (business plan, marketing plan κλπ.)
 • Επεξεργασία και έλεγχος λογιστικών εγγραφών
 • Καθοδήγηση επιχειρήσεων για ένταξη επενδυτικών αναγκών στα προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων
 • Ανάλυση στατιστικών δεδομένων
 • Σύνταξη μελετών, παρουσιάσεων κ.λ.π.

 Απαιτήσεις

 • Εργασιακή εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και ικανότητες διαπραγμάτευσης και παρουσίασης
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού / επιχείρησης
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (ιδιαίτερα MS Excel)
 • Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική & συνδυαστική σκέψη
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης

Η Terracom Α.Ε. προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Άμεση πρόσληψη
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Συμμέτοχη σε διεθνή έργα μεγάλης κλίμακας
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Παροχή ανταποδοτικού προγράμματος
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Stock option opportunity
 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας

Δείτε όλες τις διαθέσιμες θέσεις εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο