Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις Ειδικων Επιστημόνων Διδασκαλίας μαθημάτων Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για κάλυψη διδακτικών αναγκών του Χειμερινού Εξαμήνου 2021/22 και του Εαρινού Εξαμήνου 2021/22. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. Ο κατάλογος των μαθημάτων για τα οποία ενδέχεται να προκύψουν ανάγκες παρατίθεται πιο κάτω. Επισημαίνεται ότι οι τελικές ανάγκες θα προσδιοριστούν όταν καταρτιστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Κατηγορία: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους:

α) Χειμερινό Εξάμηνο 2021/2022 (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2021) ή/και
β) Εαρινό Εξάμηνο 2021/2022 (Ιανουάριο - Απρίλιο 2022)

Προπτυχιακά Μαθήματα: Εισαγωγή στα Οικονομικά, Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας, Διεθνής Χρηματοοικονομική, Οικονομική Μεγέθυνση, Χρηματοοικονομική Τραπεζική και Χρηματοδότηση, Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης, Οικονομικά του Περιβάλλοντος, Θέματα Διεθνών Οικονομικών, Θέματα Κυπριακής Οικονομίας.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα: Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για το Τμήμα και τα προγράμματά του στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

  • Διδασκαλία προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος, 3 ώρες εβδομαδιαίως.
  • Υποστήριξη φοιτητών τουλάχιστον 2 ώρες εβδομαδιαίως ως ώρες γραφείου για επίλυση αποριών και διεκπεραίωση εργασιών.

Απαραίτητα Προσόντα: 

  • Διδακτορικός Τίτλος (PhD) αναγνωρισμένου πανεπιστημίου στα Οικονομικά ή άλλο κλάδο σχετικό με τα διδασκόμενα μαθήματα (π.χ. Χρηματοοικονομικά).
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Για το μάθημα Θέματα Κυπριακής Οικονομίας απαιτείται άριστη γνώση της Κυπριακής οικονομίας σε επίπεδο επαγγελματικής ενασχόλησης ή/και εκπόνησης μελετών σε θέματα που αφορούν την Κυπριακή οικονομία.

Όροι Απασχόλησης:

Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των €63 για το έτος 2021 και €66 για το έτος 2022. Οι ακαθάριστες απολαβές θα είναι: αμοιβή Χ ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Χ διάρκεια Χειμερινού/Εαρινού Εξαμήνου. Σημειώνεται ότι το Χειμερινό Εξάμηνο 2021 (Σεπτέμβριος 2021 - Δεκέμβριος 2021) διαρκεί 15 εβδομάδες και το Εαρινό Εξάμηνο 2021 (Ιανουάριος 2022 - Απρίλιος 2022) διαρκεί 14 εβδομάδες. Από τα πιο πάνω ποσά θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.

Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

I. Βιογραφικό Σημείωμα

ΙΙ. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

IΙΙ. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να αναγράφεται:

(α) για ποιο ή ποια εξάμηνα ενδιαφέρονται και
(β) τα συγκεκριμένα μαθήματα που ενδιαφέρονται να διδάξουν και η σχετική διδακτική εμπειρία.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Τα πιο πάνω θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου εδώ, μέχρι και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 2.30 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dept.econ@ucy.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22 893702/01.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο