Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

970 θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων σε θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους».

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/επιτυχουσών:

  • Τομέας 1 Μικροοικονομία/μακροοικονομία 300
  • Τομέας 2 Χρηματοοικονομικά 348
  • Τομέας 3 Βιομηχανική οικονομία 322

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά τρεις τομείς. Οι υποψήφιες/-οι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από τους τομείς αυτούς. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας· μετά την επικύρωση της αίτησής τους δεν θα είναι σε θέση να την τροποποιήσουν.

Η EPSO προσπαθεί να χρησιμοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, ουδέτερη ως προς το φύλο και συμπεριληπτική γλώσσα. Κάθε αναφορά σε πρόσωπο συγκεκριμένου φύλου πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί επίσης αναφορά και σε πρόσωπο οποιουδήποτε άλλου φύλου.

Οι υποψήφιες/-οι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Αίτηση

Για να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, ο υποψήφιος ή η υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει ατομικό λογαριασμό EPSO. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που δεν διαθέτουν ακόμη ατομικό λογαριασμό EPSO θα πρέπει να τον δημιουργήσουν.

Μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις ενός υποψήφιου/μιας υποψήφιας στην EPSO.
Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO ( 2 ) έως τις: 25 Ιουλίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

2. Δοκιμασίες

Όλα τα άτομα που έχουν επικυρώσει την αίτηση υποψηφιότητάς τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη θα κληθούν να συμμετάσχουν σε σειρά δοκιμασιών. Οι δοκιμασίες θα διεξαχθούν (με επιτήρηση) εξ αποστάσεως. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να κλείσουν ραντεβού για τη διενέργεια των δοκιμασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της EPSO. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τις χρονικές περιόδους κράτησης ημερομηνίας και διενέργειας των δοκιμασιών. Οι υπόλοιπες απαραίτητες λεπτομέρειες και οδηγίες θα διευκρινιστούν στις επιστολές πρόσκλησης για τις δοκιμασίες. Συνιστάται θερμά στους υποψήφιους και στις υποψήφιες να ανατρέξουν στις ενότητες 5, 6 και 7 των γενικών κανόνων (Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης)

3. Έλεγχος επιλεξιμότητας και κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων

Η εξεταστική επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την επιλεξιμότητα των υποψηφίων συγκρίνοντας α) τις δηλώσεις που περιέχονται στο έντυπο της αίτησης και β) τα έγγραφα που έχουν αναφορτωθεί στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων προς υποστήριξη των εν λόγω δηλώσεων.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο