Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

11 ελληνικά & 3 κυπριακά πανεπιστήμια στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων THE Impact Rankings 2023

Το Times Higher Education, ανακοίνωσε την πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων THE University Impact Rankings. Πρόκειται για μία εκτίμηση της θέσης των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται από τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης (SDGs –Sustainable Development Goals) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Είναι η 5η χρονιά που δημοσιεύεται η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία περιλαμβάνει αποτίμηση της δράσης 1.591 Πανεπιστημίων από 112 χώρες και στους 17 στόχους

Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με βάση τον τρόπο και τις ενέργειες με τις οποίες αντιμετωπίζουν ορισμένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα που απασχολούν τη ανθρωπότητα, από την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της καλής υγείας και ευεξίας, έως τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων και τη λήψη μέτρων για την κλιματική κρίση.

Η φετινή ανακοίνωση επιφύλαξε σε 11 Ελληνικά Πανεπιστήμια και 3 Κυπριακά Πανεπιστήμια εξαιρετικά υψηλές θέσεις και διακρίσεις σε επιμέρους στόχους οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας την σημαντική επιρροή που ασκούν σε θέματα κοινωνικής ευημερίας, οικονομικής ανάπτυξης, αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων, παιδείας και υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα:

Στόχος 1: No Poverty – 876 Πανεπιστήμια

 • 201–300  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 601–800  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος 2: Zero Hunger – 647 Πανεπιστήμια

 • 101–200  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος 3: Good Health and Wellbeing – 1,218 Πανεπιστήμια

 • =63  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • 79  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • 201–300  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • 301–400  Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 301–400  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 401–600  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 401–600  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • 601–800  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Στόχος 4: Quality Education – 1,304 Πανεπιστήμια

 • 27  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 44  Πανεπιστήμιο Frederick   
 • 61  Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • =83  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 101–200  Πάντειον Πανεπιστήμιο
 • 301–400  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 801–1000  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 801–1000  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 801–1000  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 • 801–1000  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • 1001+  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στόχος 5: Gender Equality – 1,081 Πανεπιστήμια

 • =9  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 101–200  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 201–300  Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 201–300  Πάντειον Πανεπιστήμιο
 • 601–800  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 801–1000  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 • 1001+  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1001+  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στόχος 6: Clean Water and Sanitation – 702 Πανεπιστήμια

 • 401–600  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος 7: Affordable and Clean Energy – 812 Πανεπιστήμια

 • 100  Πανεπιστήμιο Frederick 
 • 601–800  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος 8: Decent Work and Economic Growth – 960 Πανεπιστήμια

 • 101–200  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 201–300  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • 201–300  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • 401–600  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 801+  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 801+  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Στόχος 9: Industry, Innovation and Infrastructure – 873 Πανεπιστήμια

 • 101–200  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 201–300  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 201–300  Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 201–300  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 401–600  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 601–800  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 601–800  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Στόχος 10: Reduced Inequalities – 901 Πανεπιστήμια

 • =69 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 101–200 Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 101–200  Πανεπιστήμιο Frederick 
 • 201–300 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • 401–600 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 401–600 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 601–800 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • 801+ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στόχος 11: Sustainable Cities and Communities – 860 Πανεπιστήμια

 • 201–300  Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 301–400  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • 401–600  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 401–600  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στόχος 12: Responsible Consumption and Production – 674 Πανεπιστήμια

 • 201–300  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 401–600  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 401–600  Πολυτεχνείο Κρήτης

Στόχος 13: Climate Action – 735 Πανεπιστήμια

 • 201–300  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 301–400  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 301–400  Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 301–400  Πανεπιστήμιο Frederick 
 • 301–400  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 401–600  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος 14: Life Below Water – 504 Πανεπιστήμια

 • 301–400  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 301–400  Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στόχος 15: Life on land – 586 Πανεπιστήμια

 • 301–400  Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 401+  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

Στόχος 16: Peace, Justice and Strong Institutions – 910 Πανεπιστήμια

 • =33 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 101–200  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 101–200  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • 201–300  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • 401–600  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 401–600  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 • 401–600  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Στόχος 17: Partnership for the Goals – 1,625 Πανεπιστήμια

 • 101–200  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • 201–300  Πανεπιστήμιο Frederick 
 • 401–600  Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 601–800  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 601–800  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 601–800  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • 601–800  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 801–1000  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 801–1000  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • 801–1000  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • 1001+  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 • 1001+  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • 1001+  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs –Sustainable Development Goals), αναλύονται εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο