Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Συνέντευξη του καθηγητή κ. I. Καλαβρουζιώτη για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ και του ΓΠΑ “Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία”

To Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστημίο σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν το νέο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Καλλιέργειες ύπο Κάλυψη-Υδροπονία" από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτους 2020-2021. 

Το νέο διιδρυματικό ΠΜΣ θα λειτουργεί από απόσταση, σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΑΠ και θα ξεκινήσει για πρώτη φορά να λειτουργεί το εαρινό εξάμηνο 2021 (1η Μαρτίου 2021). 

Είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα και αποβλέπει στην κάλυψη του υφιστάμενου κενού στην ολοκληρωμένη κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα κατασκευής, εξοπλισμού, τεχνικών καλλιέργειας, διαχείρισης νερού και θρέψης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το eduguide, συνεχίζοντας την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν σήμερα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, φιλοξενεί συνέντευξη του Διευθυντή του προγράμματος, Καθηγητή  κ. I. Καλαβρουζιώτη. 

Μπορείτε να μας περιγράψετε με λίγα λόγια το Πρόγραμμα «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδροπονία»;

Αντικείμενο του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδροπονία» είναι η επιστημονική μελέτη και έρευνα σε θέματα που αφορούν την κάλυψη της σύγχρονης ανάγκης της διαρκώς εξελισσόμενης αγοράς εργασίας, που αφορά τις Καλλιέργειες υπό Κάλυψη. Δηλαδή, ο σχεδιασμός των κατασκευών, η επιλογή των υλικών, οι καλλιεργητικές τεχνικές, οι νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού και χημικών (υδροπονία, διχτυοκήπια), οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και η θρέψη και η φυτοπροστασία ολοκληρωμένης παραγωγής οπωροκηπευτικών με μειωμένες εισροές.

Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ είναι να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, την πρακτική (εργαστηριακή και πεδίου) κατάρτιση, την εξοικείωση και άσκηση στη χρήση των νέων τεχνολογιών και την αφομοίωση της εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο της προετοιμασίας πτυχιούχων σχετικών με το αντικείμενο, για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με αυτοαπασχόληση. Μέσω της συγκεκριμένης πρότασης, θα αξιοποιηθούν οι εργαστηριακοί χώροι Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και τα Εργαστήρια Αναλύσεων και οι Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουν.

Σε ποιους απευθύνεται το  Μεταπτυχιακό;

Το προτεινόμενο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) αποβλέπει στην κάλυψη του υφιστάμενου κενού στην ολοκληρωμένη κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα κατασκευής, εξοπλισμού, τεχνικών καλλιέργειας, διαχείρισης νερού και θρέψης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Απευθύνεται σε επιστήμονες, πτυχιούχους περιβαλλοντικών, γεωπονικών, πολυτεχνικών και θετικών επιστημών, οι οποίοι θα αποκτήσουν οριζόντια γνώση του οικοσυστήματος «Καλλιέργεια υπό Κάλυψη» με κάθετες εξειδικευμένες γνώσεις εμβάθυνσης του γνωστικού τους αντικειμένου μέσω της μεταπτυχιακής τους διατριβής.

Τι μπορεί να αποκομίσει κανείς, παρακολουθώντας το Πρόγραμμα; Σε ποιους τομείς θα μπορούσε να απασχοληθεί ολοκληρώνοντας το; 

Μέσα από το ΠΜΣ   «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδροπονία» όποιος το παρακολουθήσει θα έχει τελικά λάβει γνώσεις :

  • Στη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω καλύτερων και νέων τεχνικών καλλιέργειας (υδροπονία, νέα υποστρώματα, σύσταση και διαχείριση θρεπτικών διαλυμάτων)
  • Στη μείωση των εισροών ενέργειας (εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποίηση βιομάζας και λοιπών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καλύτερη διαχείριση μικροκλίματος)
  • Στη μείωση των χημικών εισροών (ολοκληρωμένη παραγωγή, δίχτυα εντομοστεγανότητας, φωτοεκλεκτικά υλικά κάλυψης)
  • Στην  καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων (κλειστά υδροπονικά συστήματα)
  • Με τις γνώσεις αυτές ο καθείς επιστήμονας που θα το παρακολουθήσει θα μπορεί να απασχοληθεί σε νέες προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα σε ένα αντικείμενο που η Χώρα μας υστερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες μεσογειακές αλλά και την Τουρκία. Και αναφερόμαστε ασφαλώς στο χαμηλό αριθμό στρεμμάτων θερμοκηπιακών καλλιεργειών που διαθέτει η Χώρα μας σε σχέση με τις λοιπές που ήδη προαναφέραμε.

Ο αγροτικός τομέας, αποτελεί μια ιδιαίτερη αγορά εργασίας. Το «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη» μπορεί να δώσει πλεονεκτήματα σε κάποιον που αναζητά εργασία στον τομέα αυτό; Αν ναι ποια;

Πράγματι ο αγροτικός τομέας αποτελεί μια ιδιαίτερη αγορά εργασίας. 

Ο στόχος του ΠΜΣ ΚΥΚ δεν είναι άλλος από το να δώσει σε όποιον το παρακολουθήσει τη δυνατότητα να εξειδικευθεί σε νέες τεχνικές καλλιεργειών φυτικών ειδών υπό κάλυψη, κάτι που το έχει μεγάλη ανάγκη και ο ίδιος ο πρωτογενής τομέας στα πλαίσια της αναμόρφωσής του και της ανάπτυξής του.

Θεωρείτε πως υπάρχει επιστημονικό κενό στον τομέα του Προγράμματος που με τη δημιουργία του, θα καλυφθεί; Είναι το μοναδικό Πρόγραμμα στην Ελλάδα σε αυτό τον τομέα;

Πράγματι υπάρχει επιστημονικό κενό στον τομέα που το νέο ΠΜΣ έρχεται να καλύψει. Είναι μια νέα και για πρώτη φορά επιχειρηθείσα συνεργασία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Πράγματι είναι το μοναδικό στον πρωτογενή τομέα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το ότι καταφέραμε πλέον να το οργανώσουμε και να το υλοποιήσουν τα δύο Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από τον Μάρτιο του 2021.

To ΔΠΜΣ “Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία” δέχεται αιτήσεις μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2021.

Υποβολή αιτήσεων εδώ.

Έναρξη μαθημάτων: Μάρτιος 2021

Επιπρόσθετες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο φυλλάδιο του προγράμματος.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο