Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκηρύξεις θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων και συμβασιούχων διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση:

Α) Ακαδημαϊκών υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος κατά περίπτωση. Η σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) Α.Ε. Η απασχόληση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει, σε επίπεδο Τμήματος, συνολικά μέχρι δύο (2) γνωστικά αντικείμενα από το σύνολο όσων προκηρύσσονται (ανεξαρτήτως αριθμού μαθημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτά).

H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των ακόλουθων μαθημάτων και γνωστικών αντικειμένων των παρακάτω Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021:

 1. Σχολή Θετικών Επιστημών 
 2. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
 3. Πολυτεχνική Σχολή (Βόλος​​​​​​​)​​​​​​​
 4. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
 5. ​​​​​​​Σχολή Επιστημών Υγείας​​​​​​​
 6. Σχολή Τεχνολογίας
 7. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας
 8. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

​​​​​​​Οι υποψήφιοι ακαδημαϊκοί υπότροφοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί, εκτός αν πρόκειται για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης.

Η απασχόληση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων δύναται να είναι πλήρης ή μερική. Ο απασχολούμενος με πλήρη απασχόληση, δηλ. σαράντα ωρών (40), δεν μπορεί να ασκεί διδακτικό έργο άνω των δεκάξι (16) ωρών την εβδομάδα. Οι υπόλοιπες είκοσι τέσσερις (24) ώρες στην περίπτωση της πλήρους απασχόλησης δύνανται να καλυφθούν με ερευνητικό και κλινικό έργο. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης.

Σε κάθε περίπτωση από το σύνολο των ωρών του διδακτικού έργου το μέγιστο (6) ώρες να αφορούν στη διδασκαλία θεωρητικού μαθήματος. Οι σαράντα (40) ώρες πλήρους απασχόλησης εβδομαδιαίως αντιστοιχούν σε πενθήμερη παρουσία (5 ημέρες) στο Ακαδημαϊκό Τμήμα, η οποία δύναται να μειωθεί ανάλογα με το ποσοστό απασχόλησης.

Η αμοιβή, οι ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως και άλλα συναφή θέματα θα ρυθμιστούν πριν από την υπογραφή των συμβάσεων.

Β) Διδασκόντων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου (στις περιπτώσεις γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης), για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των ακόλουθων μαθημάτων και γνωστικών αντικειμένων των παρακάτω Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021:

 1. Σχολή Θετικών Επιστημών
 2. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 3. Πολυτεχνική Σχολή (Βόλος)
 4. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
 5. Σχολή Επιστημών Υγείας
 6. Σχολή Τεχνολογίας
 7. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας
 8. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Υποβολή αιτήσεων: 3-8-2020 έως και 20-8-2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 3-8-2020 έως και 20-8-2020 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις εδώ

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο