Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρακτική άσκηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CDT)

Το Μεταφραστικό Κέντρο προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υπηκόους χωρών υποψήφιων για ένταξη, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρία στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά και του Μεταφραστικού Κέντρου ειδικότερα.  

Η ελάχιστη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρεις μήνες και η μέγιστη διάρκεια δώδεκα μήνες.

Κατά την υποβολή της αίτησης για πρακτική άσκηση, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις

  • ακαδημαϊκά προσόντα: έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία έτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακές σπουδές) ή ισότιμη εκπαίδευση που πιστοποιείται με τίτλο σπουδών ή σχετικό επίσημο πιστοποιητικό, 
  • γλωσσικές δεξιότητες: διαθέτουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο C1, βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα) και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας της ΕΕ στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (επίπεδο Β2, βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα). Οι υποψήφιοι από τις υποψήφιες χώρες πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση (επίπεδο Β2) μίας από τις γλώσσες εργασίας του Μεταφραστικού Κέντρου (δηλ. γαλλικά ή αγγλικά). 

Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία υποτροφία που ανέρχεται στο 25 % του βασικού μηνιαίου μισθού ενός έκτακτου υπαλλήλου βαθμού AD5, κλιμάκιο 4, η οποία καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στη διοικητική απόφαση του Μεταφραστικού Κέντρου σχετικά με την πρακτική άσκηση, εδώ: Διοικητική απόφαση/DA_012022

Δείτε όλες τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης εδώ.

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο