Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό / γνωσιακό υπόβαθρο. Έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ενεργειακές αγορές στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, με τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας

β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διεπιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών και στην εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων. Αποβλέπει στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, να επιλύουν σύνθετα νομικά και οικονομικά ζητήματα και να συμβάλλουν αποφασιστικά στη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ιδίως στον τομέα των ενεργειακών αγορών.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τις απαιτούμενες θεμελιώδεις οικονομικές και νομικές γνώσεις και την ικανότητα εφαρμογής τους, τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο  οικονομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:

  • Τμήμα Πλήρους φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα τον κύκλο σπουδών τους, με διάρκεια 12 μήνες.
  • Τμήμα Μερικής φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με διάρκεια σπουδών 24 μήνες.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση ορίζονται σε 4.200€ και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 29/03/2024
  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Παρασκευή 31/05/2024
  • 1η Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 15/07/2024

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ!

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο