Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Γιατί να επιλέξετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων"

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.)
(Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.) 

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής με τη συνέργεια Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων. Όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Πρακτική Άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση, παρατήρηση, σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης και πραγματοποίηση διδασκαλίας ή/και μικροδιδασκαλίας. 

Το ΔΠΜΣ, χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και αντιμετωπίζοντας την Παιδαγωγική ολιστικά, αξιοποιώντας παράλληλα τόσο τις Νέες Τεχνολογίες όσο και προσεγγίσεις από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών (καλύπτοντας ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.ά.), καθίσταται πρωτοποριακό στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Σε ποιον απευθύνεται;

Απευθύνεται στον/στην εκπαιδευτικό αλλά και σε όποιον/α πτυχιούχο δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης ή/και της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Γιατί να το προτιμήσω;

 • Εξασφαλίζει στους/στις αποφοίτους του πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 4319/τ.Β’/12-08-2022).
 • Εξασφαλίζει στους/στις αποφοίτους της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης  διαπιστωμένη συνάφεια  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΦΕΚ 308/τ. Β’/25-01-2023).
  • Μέσω της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης προσφέρει ολιστική προσέγγιση σε θέματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και στην εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων και ομάδων πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία.
 • Με την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Σπουδών, παρέχει βεβαίωση για την επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.
 • Παρέχεται η δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω τηλεκπαίδευσης σύγχρονα με την δια ζώσης εκπαίδευση.
 • Εξασφαλίζει τον ανώτατο αριθμό μορίων (20) στο Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών.
 • Αποδίδει τον ανώτατο αριθμό μορίων (4) στη μοριοδότηση υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης.
 • Έχει άριστη αξιολόγηση από τους εν ενεργεία φοιτητές/φοιτήτριές του.
 • Έχει υψηλή ζήτηση από τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του.
 • Διδάσκουν διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων καθώς και στελέχη της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 • Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων στις κατευθύνσεις Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.
 • Βελτιώνει τις ικανότητες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της διδασκαλίας.
 • Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα που αφορούν σε θέματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον σχολικής τάξης (Μικροδιδασκαλία/Διδασκαλία).
 • Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ή/και βελτίωσης γνώσεων, σχετικών με τα υπολογιστικά μοντέλα διδασκαλίας και την ηλεκτρονική μάθηση.
 • Παρέχει τις γνώσεις για ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες ώστε να είναι ικανοί/ικανές να διοργανώνουν εκπαιδευτικές έρευνες.
 • Προετοιμάζει για τον 3ο κύκλο σπουδών Διδακτορικού Διπλώματος.
 • Μοριοδότηση και ένταξη στους πίνακες Ειδικής Αγωγής για τους/τις αδιόριστους εκπαιδευτικούς.
 • Πρακτική άσκηση σε δημόσια σχολεία και φορείς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Διάρκεια σπουδών:

Η διάρκεια των σπουδών είναι διετής, διαρθρωμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία ΔΠΜΣ
Τηλέφωνo:
210 5385373, 210 5385349
Email: secedutech@uniwa.gr

Ιστότοπος: https://edutech.uniwa.gr/

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο