Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Έναρξη νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ χαιρετίζει την έναρξη ενός νέου, σύγχρονου και αναβαθμισμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους/MSc in Business Economics with Analytics». Το νέο-ιδρυθέν ΠΜΣ σκοπεύει στην κατάρτιση των οικονομολόγων σε θέματα επιχειρηματικής οικονομικής και στρατηγικής των επιχειρήσεων και των αγορών βάσει των πιο σύγχρονων ποσοτικών και αναλυτικών μεθόδων κατά τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνονται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Επιγραμματικά oι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι: Οικονομική Ανάλυση για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Aποτιμήσεις Επενδυτικών Κινδύνων, Αναλυτικές & Υπολογιστικές Μέθοδοι Μεγάλων Βάσεων Δεδομένων για Οικονομολόγους, Eφαρμογές Αναλυτικών & Υπολογιστικών Μεθόδων στην Επιχειρηματική Οικονομική & Στρατηγική, και στην Μακροοικονομία,  Προβλέψεις και Προσομοιώσεις Οικονομικών Μεγαεθών, Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρύθμισης, Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις, Τραπεζική & Πιστωτικοί Κίνδυνοι, Συμπεριφορική Οικονομική, Αποτελεσματικότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Εταιρική Διακυβέρνηση και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Ψηφιακή Οικονομία, Διακυβέρνηση και Οικονομικά του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. 

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ κ.λπ.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ). Η διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και για την παρακολούθηση του απαιτούνται τέλη φοίτησης.  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24/7/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 2108203649, 644 ή με email στο business.econ@aueb.gr, web: https://www.dept.aueb.gr/business-economics.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο