Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»: Η Επιτροπή στηρίζει ερευνητές και οργανισμούς με 1,23 δισ. ευρώ το 2024

Η Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), του εμβληματικού χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τη διδακτορική εκπαίδευση και την μεταδιδακτορική κατάρτιση.

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie δημοσίευσαν το ενδεικτικό ημερολόγιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το 2024.

Οι ημερομηνίες πρόσκλησης και ο προϋπολογισμός είναι προσωρινές και θα επιβεβαιωθούν και θα δημοσιευθούν στην πύλη της ΕΕ για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και διαγωνισμών μόλις εγκριθεί την άνοιξη το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασίας Horizon Europe 2023-2025.

Φέτος, το MSCA θα προσφέρει σε οργανισμούς πάνω από 1,23 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη ερευνητών από όλο τον κόσμο, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και σε όλους τους κλάδους.

Η χρηματοδότηση θα ωφελήσει επίσης ιδρύματα υποστηρίζοντας εξαιρετικά διδακτορικά και μεταδιδακτορικά προγράμματα καθώς και συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας.

Αυτό θα αυξήσει την παγκόσμια ελκυστικότητα και προβολή τους και θα ενισχύσει τη συνεργασία πέρα ​​από τον ακαδημαϊκό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, των ΜΜΕ, του δημόσιου τομέα και άλλων οργανισμών.

Το 2024, οι δράσεις MSC θα προσφέρουν περίπου 1,23 δισ. ευρώ για την κάλυψη των ακόλουθων κύριων δράσεων του προγράμματος εργασίας:

  • MSCA COFUND — συγχρηματοδοτεί νέα ή υφιστάμενα διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών σε κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων MSCA. Αυτό περιλαμβάνει τη διεθνή, διατομεακή και διεπιστημονική ερευνητική κατάρτιση, καθώς και τη διεθνή και διατομεακή κινητικότητα των ερευνητών σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2024, με προϋπολογισμό 104,8 εκατ. ευρώ, θα ανοίξει στις 3 Απριλίου 2024 και θα κλείσει στις 26 Σεπτεμβρίου 2024.
  • Μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA — ενίσχυση του δημιουργικού και καινοτόμου δυναμικού των ερευνητών που διαθέτουν διδακτορικό τίτλο και επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσω προηγμένης κατάρτισης, διεθνούς, διεπιστημονικής και διατομεακής κινητικότητας. Η χρηματοδότηση θα διατεθεί σε ερευνητές που είναι έτοιμοι να επιδοθούν σε έργα έρευνας αιχμής και καινοτομίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, μεταξύ άλλων και στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2024, με προϋπολογισμό 417,2 εκατ. ευρώ, θα ανοίξει στις 10 Απριλίου 2024 και θα κλείσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2024.
  • Διδακτορικά δίκτυα MSCA — υλοποίηση διδακτορικών προγραμμάτων για την κατάρτιση υποψήφιων διδακτόρων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2024, με προϋπολογισμό 608,6 εκατ. ευρώ, θα ανοίξει στις 29 Μαΐου 2024 και θα κλείσει στις 27 Νοεμβρίου 2024.
  • Ανταλλαγές προσωπικού MSCA — ανάπτυξη διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής βιώσιμης συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μέσω των ανταλλαγών προσωπικού. Το πρόγραμμα συμβάλλει στον μετασχηματισμό των ιδεών σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2024, με προϋπολογισμό 99,5 εκατ. ευρώ, θα ανοίξει στις 19 Σεπτεμβρίου 2024  και θα κλείσει στις 5 Φεβρουαρίου 2025.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εργασίας, οι δράσεις MSCA θα χρηματοδοτήσουν επίσης μια πρωτοβουλία τέσσερις (4) δράσεις συντονισμού και υποστήριξης. Αναλυτικές πληροφορίες για αυτές θα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων διατίθενται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο