Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Κύριος στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, όσον αφορά επιστήμονες/στελέχη γεωργικών επιχειρήσεων, εταιριών παροχής συμβουλών και οργανισμών παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών στη γεωργία, με ουσιαστικές γνώσεις οικονομίας, διοίκησης και της διαδικασίας παραγωγής στον πρωτογενή τομέα.

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει εξειδίκευση επιστημόνων γεωπονικών, οικονομικών, κοινωνικών και θετικών σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με την απόκτηση γνώσεων που εφαρμόζονται στην αγορά εργασίας

  • στη διοίκηση επιχειρήσεων/υπηρεσιών ζωικής παραγωγής, υδατοκαλλιεργειών και φυτικής παραγωγής
  • στη διοίκηση αγροτουριστικών/οικοτουριστικών επιχειρήσεων
  • στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών
  • και στην ανάπτυξη της υπαίθρου

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Το πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτισθεί έτσι ώστε να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε διεθνές επίπεδο που αφορούν στο Farm Business Management. Είναι άλλωστε το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη χώρα μας που καλύπτει τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων, και γι’ αυτό το λόγο κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών του, τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο παροχής εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας.

Στους φοιτητές προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός θεματικών ενοτήτων, με ευρύ επιστημονικό περιεχόμενο που αφορά τόσο στην οικονομική και διοικητική επιστήμη όσο και στις γεωτεχνικές επιστήμες. Οι περισσότερες προσφερόμενες θεματικές ενότητες είναι επιλογής, ώστε ο φοιτητής να έχει, σε μεγάλο βαθμό, τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ατομικού προγράμματος σπουδών.

Η διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων πραγματοποιείται μέσω online σύγχρονης εκπαίδευσης (εξ’ αποστάσεως διδασκαλία), καθιστώντας την παρακολούθηση του Προγράμματος εφικτή και σε φοιτητές που εργάζονται ή διαμένουν εκτός Αττικής. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία πραγματοποιείται με online εβδομαδιαία, αλλά και εντατικά μαθήματα ένα σαββατοκύριακο κάθε μήνα, ενώ η διδασκαλία με φυσική παρουσία στο  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γίνεται μόνο εάν κριθεί αναγκαία, περιορίζοντας τις μετακινήσεις των φοιτητών στις απολύτως απαραίτητες.

Για τη διευκόλυνση επίσης, των εργαζομένων φοιτητών λειτουργεί παράλληλα και πρόγραμμα μερικής φοίτησης, το οποίο έχει τη διπλάσια χρονική διάρκεια από το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και του προγράμματος μερικής φοίτησης μέχρι έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί κάθε χρόνο, υποτροφίες στους φοιτητές του με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια: οι δύο φοιτητές που εξετάστηκαν με επιτυχία σε όλες τις Θεματικές Ενότητες κάθε εξαμήνου και συγκέντρωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στις Θεματικές Ενότητες, λαμβάνουν υποτροφία. Συνολικά χορηγούνται έξι υποτροφίες στους φοιτητές κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η  διαδικασία εισαγωγής των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 έως τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022
  • Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (εξ’ αποστάσεως)

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.farmbm.aua.gr. Μπορούν επίσης, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο