Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εξ αποστάσεως σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου | Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο καινοτόμο και ψηφιακό με εξειδίκευση στις σπουδές εξ αποστάσεως, έχει ήδη συμπληρώσει 20 χρόνια παρουσίας στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Το ΑΠΚΥ πρεσβεύει -όχι λόγω αλλά έργω- ότι η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευελιξία και την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει εξ αποστάσεως από τον προσωπικό του χώρο, στον δικό του ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορεί να διαθέσει για να αποκτήσει έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών. 

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του ΑΠΚΥ και το διεθνούς κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό της έχει σημαντική τοπική και ευρωπαϊκή παρουσία, έχοντας καλλιεργήσει συστηματικά τα γνωστικά αντικείμενα και πεδία των σχετικών επιστημών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η Σχολή προσφέρει ένα νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Νομική, αναδιαρθρωμένα Μεταπτυχιακά προγράμματα και πολλαπλές επιλογές σπουδών για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη:

Όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, χωρίς να χρειάζεται η φοίτηση σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών. Η Σχολή προσφέρει, επίσης, θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε τέσσερις (4) ερευνητικές περιοχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής και τον στόχο του ως δημόσιο Πανεπιστήμιο να προωθήσει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, το ΑΠΚΥ έχει προσιτό κόστος φοίτησης με οικονομικές διευκολύνσεις και διασφαλίζει μειώσεις διδάκτρων για ομάδες του πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο, άνεργοι). 

Στο ΑΠΚΥ, όλες οι εκπαιδευτικές διεργασίες πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, το οποίο προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας και υποστηρίζει την ουσιαστική και αποτελεσματική αλληλεπίδραση φοιτητών και διδασκόντων. Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί παιδαγωγικές μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες φοιτητές, τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, εικονικά εργαστήρια και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας, ώστε το έμπειρο και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό να προσφέρει αποτελεσματική καθοδήγηση και συνεχή υποστήριξη στους φοιτητές. Το εκπαιδευτικό μοντέλο ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και βοηθά τους φοιτητές να μάθουν πώς να µαθαίνουν: αξιοποιεί το ήδη υπάρχον γνωσιακό υπόβαθρο, ενισχύει τη διάδραση ανάμεσα σε διδάσκοντες και φοιτητές και τους επιτρέπει να μετασχηματίσουν τη γνώση σε πράξη και να την αξιοποιήσουν σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής. Οι σπουδές δεν απαιτούν φυσική παρουσία, καθώς και οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα από τον προσωπικό χώρο του κάθε φοιτητή.

Η υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ ως τις 30 Μαΐου 2023. 

Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | admissions@ouc.ac.cy

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο