Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις εργασίας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ιδρύθηκε το 1975 ως ο εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της ΕΕ, εδρεύει στο Λουξεμβούργο και απασχολεί περί τους 900 υπαλλήλους –ελεγκτές/ελέγκτριες, προσωπικό υποστήριξης και διοικητικό προσωπικό– προερχόμενους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το ΕΕΣ λειτουργεί ως συλλογικό όργανο απαρτιζόμενο από 27 Μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Οι ελεγκτές/ελέγκτριές μας ελέγχουν αν η ΕΕ τηρεί άρτιους λογαριασμούς και εφαρμόζει ορθά τους δημοσιονομικούς κανόνες της, καθώς και αν οι πολιτικές και τα προγράμματά της επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους τους με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών, οι οποίοι/οποίες, με την εργασία τους, θα βοηθήσουν τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το ΕΕΣ ανταποκρίνεται στην αποστολή του και προάγει την άρτια χρηματοοικονομική διακυβέρνηση.

Στόχος τους είναι να καταρτίσουν πίνακα με τους επιτυχόντες ελεγκτές/τις επιτυχούσες ελέγκτριες, στους οποίους/στις οποίες ενδέχεται να προσφερθούν συμβάσεις εργασίας έκτακτου/έκτακτης υπαλλήλου του οργάνου, ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες των οποίων το όνομα θα περιληφθεί στον πίνακα επιτυχόντων/επιτυχουσών θα προσληφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, στοιχείο α) ή στοιχείο β), του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της ΕΕ ( 1 ) για μια αρχική περίοδο τεσσάρων ετών.

Στο πλαίσιο της αρχικής σύμβασης προβλέπεται δοκιμαστική περίοδος εννεάμηνης διάρκειας.

Ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες και το συμφέρον της υπηρεσίας, το ΕΕΣ μπορεί να διοργανώσει για τους/τις υπαλλήλους του εσωτερικούς διαγωνισμούς κατ’ εφαρμογή του άρθρο 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Οι νεοπροσλαβανόμενοι ελεγκτές/νεοπροσλαμβανόμενες ελέγκτριες θα παρακολουθήσουν κατάλληλη επιμόρφωση και θα ενταχθούν πλήρως σε υφιστάμενα κλιμάκια ελέγχου.

Ο βαθμός στον οποίο θα γίνεται η πρόσληψη θα καθορίζεται από την επαγγελματική πείρα που έχει συγκεντρώσει ο/η υπάλληλος μετά την απόκτηση του τίτλου που αναφέρεται στην ενότητα 2 («Προσόντα»), υπολογιζόμενη μέχρι την ημέρα της πρόσληψης:

  • AD 5 για διετή έως τετραετή επαγγελματική πείρα
  • AD 6 για τετραετή έως εξαετή επαγγελματική πείρα
  • AD 7 για επαγγελματική πείρα άνω των έξι ετών

Επί του παρόντος, ο βασικός μηνιαίος μισθός είναι:

  • για τον βαθμό AD 5 (κλιμάκιο 1) 5 010,72 EUR
  • για τον βαθμό AD 6 (κλιμάκιο 1) 5 669,29 EUR
  • για τον βαθμό AD 7 (κλιμάκιο 1) 6 414,44 EUR

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας εδώ.

Αιτήσεις Υποψηφιότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 25 Μαρτίου 2022, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική ή τη γαλλική και να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στην αγγλική ή τη γαλλική) που έχει αναρτηθεί στη σελίδα με τις «Ευκαιρίες απασχόλησης» του ΕΕΣ (υπό τον τίτλο «Open positions»): εδώ

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα:

  • επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος «Europass» (βλέπε http://europa.eu/europass).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο