Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσληψη 55 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πενήντα πέντε (55) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07-2021, διαφόρων ειδικοτήτων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»‘’Κ.Υ.Α.Δ.Α.’’ για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ειδκότητες που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής: 

 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Γενικής Ιατρικής ή παθολογίας - 1 θέση
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - 3 θέσεις 
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - 3 θέσεις
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 4 θέσεις
 • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ - 1 θέση
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - 12 θέσεις
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ - 1 θέση
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ - 2 θέσεις
 • ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ - 2 θέσεις
 • ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (μεταφοράς-διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών) - 1 θέση
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ - 3 θέσεις
 • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - 4 θέσεις 
 • ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ - 1 θέση
 • ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - 3 θέσεις
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ - 7 θέσεις
 • ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - 7 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν στο e-mail soxkyada@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά) από 30/12/2020 ώρα 00:01 π.μ. ημέρα Τετάρτη έως 31/12/2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 23:59 μ.μ.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα επιλογής σε ένα και μόνο κωδικό θέσης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Αιτήσεις μετά από την αναγραφόμενη ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα αναφοράς αποστολής των, στο ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τις πληροφορίες εδώ.
 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο