Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει για 14η συνεχόμενη χρονιά υποτροφίες που φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και οι οποίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου.

Αναλυτικά οι προσφερόμενες υποτροφίες έχουν ως εξής:

  1. Για Προπτυχιακές Σπουδές: Έως Τριάντα (30) υποτροφίες των 5.000 €/έτος στους πρωτοετείς φοιτητές (νέο-εισαχθέντες το 2023).
  2. Για Μεταπτυχιακές Σπουδές (master-αποκλειστικά για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών): Έως Δύο (2) υποτροφίες των 5.000 €/έτος και για δύο το πολύ έτη.
  3. Για Διδακτορικές Σπουδές 19 υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» των 10.000 €/έτος και για τρία το πολύ έτη.

Οι υποψήφιοι για να λάβουν υποτροφία δεν θα πρέπει να έχουν καμία άλλη οικονομική υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Δεν θα πρέπει να κάνουν παράλληλα άλλες προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές.

Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για όλες τις υποτροφίες θα είναι από 4 Σεπτεμβρίου 2023 ως και τις 4 Οκτωβρίου 2023.

Οι αιτήσεις καθώς και οι προϋποθέσεις υποβολής για κάθε ένα είδος από τις ανωτέρω υποτροφίες δίνονται στο ιστότοπο των υποτροφιών: εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να ληφθούν από τους ακόλουθους συνδέσμους:

  • Για προπτυχιακούς φοιτητές (αρχείο doc)
  • Για φοιτητές σε επίπεδο Μάστερ (αρχείο doc)
  • Για υποψήφιους διδάκτορες η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στην πρόσκληση

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται

  1. Για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους για Μάστερ, έντυπα μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε φάκελο στο Γραφείο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Πατρών ή ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την 4η Οκτωβρίου 2023, με την ένδειξη:«Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών», Επιτροπή Υποτροφιών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα
  2. Για τους υποψήφιους διδάκτορες ΜΟΝΟ, ο τρόπος υποβολής γίνεται ηλεκτρονικά και περιγράφεται στην πρόσκληση. Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Υποβολής κατατίθενται και εντύπως (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς) στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σε κλειστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον συντονιστή των Υποτροφιών Α. Μεντζελόπουλος Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο (τηλ. 6975020196,  email: vassilis@upatras.gr).

Η πρόσκληση για τις υποτροφίες για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές βρίσκεται εδώ.

Η πρόσκληση για τις υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές βρίσκεται εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο