Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον κλάδο του τουρισμού»

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet  του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τηλεκπαίδευση και αντικείμενο την  «Προστασία των προσωπικών δεδομένων στον κλάδο του τουρισμού», το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ, σε στελέχη επιχειρήσεων που είτε προέρχονται από το χώρο του τουρισμού είτε έχουν ενδιαφέρον για το χώρο του τουρισμού και ασχολούνται -αμέσως ή εμμέσως- με την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και τη διαχείριση των κινδύνων, απειλών και ευπαθειών αυτών, καθώς και την ασφάλεια των κέντρων δεδομένων και των χώρων επεξεργασίας πληροφοριών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες επαγγελματιών: Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων, Υπεύθυνοι Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Στελέχη Πληροφορικής εν γένει, Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι, καθώς και Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων.

Για το εν λόγω σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (28 ώρες ενασχόλησης για ολόκληρο το πρόγραμμα), θα διατεθούν μέχρι 12 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται σε  Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, Υπεύθυνους Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Στελέχη Πληροφορικής εν γένει, Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, καθώς και Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων .

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντονιστής του σεμιναρίου είναι ο  Γρηγόριος Λαζαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος.

Οι διαλέξεις για τις τρεις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα Δευτέρα  και Πέμπτη από 16.00 έως 19.00 από 15 έως 22 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Το τεστ για την απόκτηση Πιστοποιητικού επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου  2024, απογευματινή ώρα (συμμετοχή για όσους/ες επιθυμούν και έχουν παρακολουθήσει τις 3 θεματικές ενότητες).  

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάλυση των νομικών θεμάτων που θέτει η εφαρμογή του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα εμβαθύνει σε θέματα εφαρμογής του ανωτέρου Κανονισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, με έμφαση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Επιπλέον, διερευνά ζητήματα που αφορούν την τεχνολογική και επιχειρησιακή ετοιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν ζητήματα κυβερνοασφάλειας (cybersecurity).

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις διδακτικές ενότητες (ΔΕ): στην πρώτη ΔΕ θα παρουσιασθεί το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων και ειδικότερα τα νομικά θέματα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679. Η δεύτερη ΔΕ εστιάζει σε ειδικότερα θέματα που αναφύονται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, περιλαμβανομένων των ειδικών υποχρεώσεων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων αυτών, ενώ η τρίτη ΔΕ αφορά στην τεχνολογική και επιχειρησιακή ετοιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων να διασφαλίζουν πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε αυτές κατά την επαγγελματική δραστηριότητά τους και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις κυβερνοασφάλειας (cybersecurity).

Η εκπαίδευση θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex.

  • Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής
  • Οι συμμετέχοντες που α) έχουν παρακολουθήσει όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου και β) επιτύχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών μετά το τέλος του προγράμματος (Δευτέρα 29/1/2024) που θα διεξαχθεί επίσης διαδικτυακά, θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον κλάδο του τουρισμού» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

  • 1η θεματική ενότητα: Το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων (15/01/2024)
  • 2η θεματική ενότητα: Ειδικότερα θέματα προστασίας δεδομένων στον τουριστικό κλάδο (18/01/2024)   
  • 3η θεματική ενότητα: Τεχνολογική και επιχειρησιακή ετοιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων να  αντιμετωπίσουν ζητήματα  κυβερνοασφάλειας (cybersecurity) (22/01/2024)   
  • Εξετάσεις (29/01/2024)

Ομιλητές

  • Γρηγόριος Λαζαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Αναστάσιος Καζακώνης, Systems Engineer.
  • Παναγιώτα Κιορτσή, Δ.Ν., Δικηγόρος.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ για  το σεμινάριο. Για  ανέργους Υπαλλήλους ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων τα δίδακτρα είναι 70 ευρώ (30% έκπτωση)και για Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων είναι 80 ευρώ (20% έκπτωση). 

Δωρεάν συμμετοχή προβλέπεται για 12 συμμετέχοντες/ούσες που ορίζονται από φορείς του Δημοσίου και από Ν.Π.Δ.Δ. που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με τον τουρισμό (οι υποτροφίες δεν απονέμονται από το Κέντρο).

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της  ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2024 (εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ “Κυβέλη”). Απαιτείται δημιουργία λογαριασμού αν δεν προϋπάρχει και αναζήτηση του προγράμματος με τον τίτλο του.   Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, το Κέντρο, αποστέλλει Οδηγό Σπουδών, Βιβλιογραφία και χρήσιμες πληροφορίες. 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ!

Επικοινωνία: Τηλ.  213 130 2659  & 210.72.20.508 Email: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr, website: www.jmce.gr

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο