Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν εκπαιδευτικά webinars επιχειρηματικότητας με θέμα τη διαχείριση έργου και νομικές συμβουλές από την Social Dynamo

Το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») του Ιδρύματος Μποδοσάκη προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα. Είναι ένας μοναδικός στο είδος του συνεργατικός χώρος για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Όπως ακριβώς το δυναμό συσσωρεύει και μετασχηματίζει την ενέργεια, έτσι και το Social Dynamo επιδιώκει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Για το Δεκέμβριο, το Social Dynamo έχει προγραμματίσει ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις:

1. Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων (Μ&Ε) (εδώ)

Στο σεμινάριο της Γλυκερίας Αράπη θα δούμε πώς μπορούμε να ‘χτίσουμε’ ένα συμμετοχικό πλάνο Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Έργου (Monitoring & Evaluation plan), ποιες είναι εκείνες οι μέθοδοι και τα εργαλεία που μας βοηθούν να συλλέξουμε ουσιαστικά δεδομένα, και πώς το M&E πλάνο μας (πρέπει να) συνδέεται με το σχεδιασμό προγραμμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Θα απαντήσουμε σε ερωτήματα κρίσιμα για την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία, όπως

  • Πώς μπορεί το Μ&Ε πλάνο να μας βοηθήσει να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε ουσιαστικά τη διαδρομή ‘από το πρόβλημα στην αλλαγή’;
  • Ποιος κάνει το Μ&Ε ενός προγράμματος;
  • Πώς δεν θα ‘χαθούμε’ μέσα σε ένα απέραντο Μ&Ε πλάνο; Ποιους δείκτες αξίζει και μπορούμε να μετράμε; Με τι εργαλεία και για τι δεδομένα (ποσοτικά / ποιοτικά);
  • Πώς μπορούμε να αποτυπώσουμε τα αποτελέσματα ενός έργου;

Το σεμινάριο βασίζεται σε διαδραστικές μεθόδους εκπαίδευσης, σχεδιασμό πλάνων από τους συμμετέχοντες και πραγματικά παραδείγματα από μικρές και μεγάλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 14:00-17:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

2. Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου – το παράδειγμα της PwC (εδώ)

Η μέτρηση του Κοινωνικού Αντικτύπου αφορά στην τεκμηριωμένη απόδειξη των οφελών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού. Σκοπό έχει να καταδείξει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του έργου του οργανισμού. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων και μετρήσιμων στοιχείων (ποσοτικών και ποιοτικών) για κάθε δραστηριότητα και λειτουργία. Η μέτρηση του Κοινωνικού Αντικτύπου είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να αποδείξει ένας οργανισμός την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του σε χρηματοδότες, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία γενικότερα. Αποτελεί επίσης μία μέθοδο συνεχούς μάθησης και βελτίωσης του οργανισμού, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

Η PwC θα μας παρουσιάσει την επαγγελματική θεωρία καταμέτρησης, αλλά και πρακτικά παραδείγματα τόσο από την εμπειρία της εταιρείας, όσο και από αυτή των εισηγητών της.

Πιο ειδικά, θα ανακαλύψουμε τη σημασία των παραγόντων ESG (Environment, Social, Governance) για τους χρηματοδότες, και τη διασύνδεσή τους με τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου. Οι παράγοντες ESG αναδεικνύονται σε σημαντικό συντελεστή που επηρεάζει την πρόσβαση των οργανισμών στη χρηματοδότηση, καθώς συνδέονται άμεσα με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: οι χρηματοδότες ζητούν περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο των σχετικών δράσεων, καθώς θέλουν να αναδείξουν ποσοτικά στοιχεία που θα επηρεάσουν τις ESG επιδόσεις τους.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, που επιθυμούν να αξιολογήσουν το έργο τους ή να μετρήσουν τον αντίκτυπό τους – είτε αυτός αφορά ένα επιμέρους πρόγραμμά τους, είτε την οργάνωσή τους συνολικά σε στρατηγικό επίπεδο.

 Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 14:00-17:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

3. Συμβουλευτική στην Αναφορά Έργου (Reporting) (εδώ)

Η αξία ενός έργου στον μη κερδοσκοπικό τομέα, δεν εξαντλείται κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, αλλά αποτυπώνεται στην έκθεση αναφοράς του. Οι εκθέσεις αναφοράς (εκθέσεις πεπραγμένων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και απολογιστική έκθεση μετά την ολοκλήρωσή του), είναι φυσικά το μέσο λογοδοσίας μιας οργάνωσης προς τον χρηματοδότη της, που αποδεικνύει τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη διαχειριστική της ικανότητα. Πέρα όμως από αυτό, αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο εκπαίδευσης και βελτίωσης των δομών και διαδικασιών μιας οργάνωσης, που επαληθεύουν τον καταστατικό της σκοπό απέναντι στην κοινωνία.

Η Βάλια Φράγκου, με την πολυετή της εμπειρία σε αξιολόγηση και παρακολούθηση προγραμμάτων του μη κερδοσκοπικού τομέα, μας απαντά στα εξής ερωτήματα: Ποιους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες πρέπει να αποτυπώνουμε στις αναφορές μας; Ποια τα πιο ενδεδειγμένα KPIs; Πώς ποσοτικοποιούνται τα ποιοτικά αποτελέσματα; Ποια είναι η πιο κατάλληλη μορφή reporting τόσο για τα οικονομικά όσο και για τα ποιοτικά αποτελέσματα ενός έργου; Πώς συνδέεται η βιωσιμότητα του έργου με τις αναφορές; Με τι όρους μεταφράζουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο ενός συγκεκριμένου έργου και πώς τον μετράμε;

Πού και πότε

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής διαρθρώνονται σε 4 διαδοχικά 30′ ραντεβού διαδικτυακά την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, 11:00-13:00.

4. Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα (εδώ)

Οι θεματικές, τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες συνεδρίες, αφορούν ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα τη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών ΔΣ, υποχρεώσεις ασφάλισης καθώς και ζητήματα που έγκεινται του φορολογικού δικαίου όπως και συμβουλές σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πού και πότε
*** Οι συνεδρίες συμβουλευτικής διαρθρώνονται σε 4 διαδοχικά 30′ ραντεβού διαδικτυακά online τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 12:00-14:00. ***

5. Συμβουλευτική Οικονομικός Απολογισμός Έργου (εδώ)

Ενόψει του τέλους του τρέχοντος οικονομικού έτους και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής θεματικής του μήνα Δεκεμβρίου (Αξιολόγηση και Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου), οι συνεδρίες θα δώσουν έμφαση στην απάντηση ερωτημάτων που σχετίζονται με τον οικονομικό απολογισμό και τις οικονομικές αναφορές έργου ΜΚΟ, καθώς και έτους. Στο μέτρο των διαθέσιμων ραντεβού, επιπλέον ερωτήματα μπορούν να απευθυνθούν, όπως:

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;

Η  Quantum Business & IT Solutions ειδικεύεται σε θέματα όπως: σύσταση επιχειρήσεων, τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας, φοροτεχνική συμβουλευτική & υποστήριξη φυσικών & νομικών προσώπων, διεθνή λογιστικά πρότυπα, φορολογικά θέματα κατοίκων εξωτερικού.

Πού και πότε

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής διαρθρώνονται σε 4 διαδοχικά 30′ ραντεβού διαδικτυακά την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 12:00-14:00.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε σεμινάριο θα βρείτε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο