Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μέχρι 29/09 οι αιτήσεις για το ΠΜΣ «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας» του ΕΚΠΑ

9ος κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας»

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τον 9ο κύκλο σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας».

Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ακολουθώντας τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στα πεδία της γεωπολιτικής ανάλυσης, της γεωστρατηγικής σύνθεσης, της άμυνας και της διεθνούς ασφάλειας, και σε συναφή με αυτά επιστημονικά πεδία, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με αντίστοιχο αντικείμενο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.

Για κάθε κύκλο σπουδών προβλέπονται υποτροφίες για τους αριστεύσαντες σπουδαστές, υπό μορφήν εκπτώσεως ή απαλλαγής μέρους των καταβαλλομένων διδάκτρων.

Το μοναδικό πνεύμα με το οποίο λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», και ο σύγχρονος τρόπος της διδασκαλίας παρέχουν στους σπουδαστές του, εκτός από την εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική γνώση, απαράμιλλα μεθοδολογικά εφόδια τα οποία και εφαρμόζονται κατά τεκμήριο κατά την διαδικασία της κατάρτισης της διπλωματικής τους εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο των σπουδών τους, η οποία προορίζεται να αποτελέσει μία εξαιρετικά αξιόλογη ερευνητική προσπάθεια εκ μέρους τους, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος αποτελεί το ασφαλέστερο εχέγγυο για μία ακαδημαϊκή συνέχεια σε διδακτορικό επίπεδο.

Διάρκεια προγράμματος

Με βάση την τρέχουσα δομή του, το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», απονεμόμενου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα μαθήματα και σεμινάρια (υποχρεωτικά και επιλογής) τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ αντιστοιχούν ανά εξάμηνο σπουδών σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Εξ' αυτών, η προβλεπόμενη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στον 9ο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκή περίοδος 2023-2024), στο ΠΜΣ θα εισαχθούν έως τριάντα (30) φοιτητές, κατόπιν εξετάσεων. 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους  μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 μ.μ. 

Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ gkoul@turkmas.uoa.gr.

Στο ίδιο email μπορούν οι υποψήφιοι να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση 

Πληροφορίες - ενημερωτικό υλικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Γεωργία Κουλούρη, Δραγατσανίου 4, 10559 Αθήνα, τηλ. (+30) 210.368.9579 email: gkoul@turkmas.uoa.gr). Αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το ΠΜΣ δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Αναλυτικές πληροφορίες

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο