Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

To ΠΜΣ ως ακαδημαϊκό προσόν μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες, σύμφωνα με το νέο ενιαίο σύστημα μοριοδότησης για διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και για την πρόσληψη αναπληρωτών. 

Το ΠΜΣ καινοτομεί αειφορικά για το «κοινό μας μέλλον». Χαρακτηριστικά στοιχεία του προγράμματος είναι: 

  • η Βιωματική μάθηση 
  • οι Καινοτόμες δράσεις
  • οι Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

 

Ειδικότερα, Αντικείμενο και Στόχοι του Προγράμματος: 

✓ Είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής.

 Εστιάζει στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της τυπικής, μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης.

✓ Επιδιώκει τη συστηματική έρευνα στο πεδίο της Π.Ε. με βασική στοχοθεσία την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την παραγωγή νέων ιδεών και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών.

✓ Επικεντρώνεται στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο εκπαιδευτικό σύστημα, τους κοινωνικούς θεσμούς και εν γένει στους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, τη λήψη και τον έλεγχο αποφάσεων για την προστασία του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτισμικού περιβάλλοντος, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» μέχρι την Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: http://www.pse.aegean.gr/pms-pe/

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο