Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems» από το ΕΚΠΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων" (MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems), παρέχεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε τρία γνωστικά πεδία:

  • διοίκηση επιχειρήσεων (business administration),
  • τα πληροφοριακά συστήματα (information systems) και
  • την αναλυτική επιστήμης δεδομένων (business analytics)

Η διοίκηση επιχειρήσεων αναπτύσσεται κατά την τελευταία εκατονταετία και υποστηρίζει τις οργανωτικές πρακτικές, τις διοικητικές δραστηριότητες, τη διαχείριση διαδικασιών και τη λήψη αποφάσεων, για την αποτελεσματική λειτουργία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Τα πληροφοριακά συστήματα απετέλεσαν τον κύριο συντελεστή μεγέθυνσης της παραγωγικότητας κατά τις πρόσφατες δεκαετίες και έχουν καίρια σημασία για την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και των οργανισμών, μέσα σε μια ταχύτατα εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία.

Η πρόοδος της τεχνολογίας στο υλικό και το λογισμικό επιτρέπει να συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και αναλύουμε μεγάλα ποσά δεδομένων, από ποικίλες πηγές, για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις.

Η επιστήμη δεδομένων (data science), σχεδόν συνώνυμη με τον όρο business analytics, εφαρμόζει αναλυτικές τεχνικές στα δεδομένα για την εύρεση υποκείμενων σχέσεων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού και την παραγωγή αξίας.

Στόχος:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση, την Αναλυτική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων στοχεύει στη διαμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων με πολυμέρεια, γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και μεθοδολογικές δεξιότητες στη διοίκηση, τα πληροφοριακά συστήματα και την επιστήμη δεδομένων για τη στήριξη της επιχείρησης, τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της απόδοσης και την προώθηση της καινοτομίας. Τα προσόντα αυτά είναι απαραίτητα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων" είναι: 

  • ποιοτικό, σύγχρονο και πρωτοποριακό,
  • σε τεχνολογίες αιχμής και με
  • εργαστηριακή πρακτική σε υπολογιστικά περιβάλλοντα (BI tools, SQL, Python, R, data science, machine learning)

Οι σπουδαστές προετοιμάζονται με υπευθυνότητα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, για το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η ενδελεχής επιστημονική εκπαίδευση του Προγράμματος παρέχει επίσης τα θεμέλια για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Είναι δυνατόν να παρασχεθεί διδακτική υποστήριξη και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων διαδικτυακών μαθημάτων. 

Υποβολή αιτήσεων

Το πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις για εισδοχή στο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. 

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

Πληροφορίες

Ιστοσελίδα

E-mail: bis-analytics@econ.uoa.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2023

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο