Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικά για Έλληνες πτυχιούχους Νομικής

Μοναδική ευκαιρία για  απόφοιτους Νομικής με άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας να κάνουν πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί στο Directorate for Legislative Acts - Greek section (Διέυθυνση Νομοθετικών Πράξεων), θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2019 και θα έχει διάρκεια 5 μήνες. Το DLA είναι μια μοναδική υπηρεσία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που ασχολείται πρωτίστως με νομοθετικά αρχεία, από τη στιγμή που παραπέμπονται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέχρι να σταλούν για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο ρόλος σας

Ως εκπαιδευόμενος στην ελληνική ομάδα του DLA, θα συμμετάσχετε ενεργά στις ακόλουθες βασικές δραστηριότητες, όπως:

  • τη νομικο-γλωσσική οριστικοποίηση του ελληνικού κειμένου των νομοθετικών πράξεων, που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • την εξέταση των προτάσεων της Επιτροπής, τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τη συμμετοχή σε εσωτερικές συνεδριάσεις που σχετίζονται με τα νομοθετικά αρχεία καθώς και την παροχή βοήθειας στον προϊστάμενό σας όταν απαντά σε νομοθετικά σχέδια αιτήσεων από βουλευτές ή κοινοβουλευτικές επιτροπές ·
  • την προετοιμασία και τη δημοσίευση στην Ελληνική γλώσσα όλων των κειμένων που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας του Στρασβούργου και των Βρυξελλών.

Προϋποθέσεις:

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για πρακτική άσκηση πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα ως πολίτες ενός κράτους μέλους της Ε.Ε.
  • έχουν πτυχίο Νομικής
  • πολύ καλή γνώση του δικαίου της Ε.Ε
  • γνώση τουλάχιστον τριών επίσημων γλωσσών της ΕΕ (στα ελληνικά σε επίπεδο μητρικής γλώσσας και σε άλλες δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκ των οποίων μια πρέπει να είναι η Αγγλικη σε Επίπεδο C1) 
  • δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αίτησης, πατήστε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο