Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας» του ΕΚΠΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», μοναδικό στο είδος του στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο δέχεται αιτήσεις για εισδοχή στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 μ.μ. 

Η αξία του Προγράμματος εγγυάται κυρίως στο υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης (expertise) του ανθρωπινού δυναμικού του αλλά και στην μοναδικότητά του στον Ελλαδικό και στον Ευρωπαϊκό χώρο.  Με διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων εξετάζονται όλοι οι πυλώνες ισχύος των παραγόντων ενός γεωπολιτικού συστήματος αλλά και του γεωπολιτικού δρώντος υπερσυστήματος της υδρογείου, ήτοι, η άμυνα/ασφάλεια, η οικονομία η πολιτική και ο πολιτισμός/πληροφορία.

Το Πρόγραμμα, ακολουθώντας τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στα πεδία της γεωπολιτικής ανάλυσης, της γεωστρατηγικής σύνθεσης, των αμυντικών σπουδών και των σπουδών διεθνούς ασφάλειας, και σε συναφή με αυτά επιστημονικά πεδία, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με αντίστοιχο αντικείμενο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.

Για κάθε κύκλο σπουδών προβλέπονται υποτροφίες για τους αριστεύσαντες σπουδαστές, υπό μορφή εκπτώσης ή απαλλαγής μέρους των καταβαλλομένων διδάκτρων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος αποτελεί το ασφαλέστερο εχέγγυο για μία ακαδημαϊκή συνέχεια σε διδακτορικό επίπεδο.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική, και ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης η Γαλλική και η Γερμανική.

Στον 9ο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκή περίοδος 2023-2024), στο ΠΜΣ θα εισαχθούν έως τριάντα (30) φοιτητές, κατόπιν εξετάσεων. 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 μ.μ. 

Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ gkoul@turkmas.uoa.gr.

Στο ίδιο email μπορούν οι υποψήφιοι να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Πληροφορίες - ενημερωτικό υλικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Γεωργία Κουλούρη, Δραγατσανίου 4, 10559 Αθήνα, τηλ. (+30) 210.368.9579 email: gkoul@turkmas.uoa.gr). Αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το ΠΜΣ δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Αναλυτικές πληροφορίες

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο