Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Παράταση των αιτήσεων για το ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τo ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμου και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων και την αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος

✓ Πρωτότυπο Αντικείμενο Σπουδών

✓ Ευφυής τρόπος παρακολούθησης (εξ αποστάσεως & δια ζώσης)

✓ Ελκυστικό περιβάλλον σπουδών στη Ρόδο

 Διεπιστημονικό πρόγραμμα μαθημάτων

✓ Κανοτόμος Πρακτική Άσκηση στο πεδίο - στον τόπο διαμονής των φοιτητών/τριων

 Χαμηλά τέλη φοίτησης

 Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

✓ 120 ECTS

Διδακτικές Καινοτομίες

Εμπλουτισμός των τυπικών μορφών διδασκαλιών:

✓  με επισκέψεις και επιτόπια μαθήματα, ακόμα και στο εξωτερικό (των φοιτητών/τριών)

✓  με προσκλήσεις επιστημόνων ή έμπειρων επαγγελματιών της εκπαίδευσης

✓  με ποικιλόμορφη επιστημονική παρατήρηση και ευφυή πρακτική άσκηση (εικονική, ψηφιακή ή στο πεδίο, στην ίδια τη σχολική μονάδα ή σε άλλο σημείο π.χ. γραφεία δ/νσης εκπαίδευσης, τοπικούς φορείς, υπουργεία) όπως και ελκυστικές αλλά και ουσιαστικές διαδικασίες παρουσίασης και αξιολόγησης των επιστημονικών αναζητήσεων των μφ.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους/τις υποψήφιους/ές μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες στο Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο