Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Mεταπτυχιακό πρόγραμμα «Πληροφορική και Εφαρμογές» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και υλοποιεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πληροφορική και Εφαρμογές».

Σε ποιους απευθύνεται
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εξαιρουμένων των πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής, της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Σκοπός του ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές» είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, Τμημάτων εκτός Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη της Πληροφορικής και τις εφαρμογές της». Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2024.

✔️ Σχεδιασμένο για εργαζόμενους (Μαθήματα Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο)

Δίδακτρα
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2.100€ ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, σε τρεις δόσεις. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 30 Ιουνίου 2024.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Περισσότερες Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές», επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://msc-ict.uniwa.gr/
Τηλ.: 2105385312
E-mail: msc-ict@uniwa.gr.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο