Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΦΕΚ για τα κέντρα εκπαιδευτικής συμβουλευτικής υποστήριξης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο κανονισμός λειτουργίας των ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης)

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4547/2018 και αποτελούν οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά σε σχολικές μονάδες, νοούνται και τα Ε.Κ.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Μπορείτε στο κείμενο να δείτε ότι αφορά στη λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ καθώς και τα καθήκοντα των παρακάτω κλάδων

 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π.
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ψυχολόγου
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες Κοινωνικού Λειτουργού
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες Λογοθεραπευτή/τριας
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες Εργοθεραπευτή/τριας
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες Φυσιοθεραπευτή/τριας
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες του/της ειδικού/ της στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες του/της ειδικού/ης στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών
 • Καθήκοντα και υποχρεώσεις του/της ειδικού/ης στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών
 • Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Διοικητικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο