Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης στη Xημική Bιομηχανία

Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος  (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη Χημική βιομηχανία». 

Η Πράξη υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισηςσε επιλεγμένες ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτωντων συμμετεχόντων ωφελούμενων.

Ωφελούμενοι της Πράξης  είναι 1.250 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Μεταξύ των ωφελουμένων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης  είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες -της άσκησης του επαγγέλματός τους- γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης τους.

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν και τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα πιστοποιηθούν στους ωφελούμενους εργαζόμενους, προέκυψαν μέσα από διαδικασίες διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, ειδικότερα βάσει των αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων των εργαζομένων και είναι  τα εξής:

  1. Τήρηση προτύπων και διαδικασιών στην βιομηχανική παραγωγή 
  2. Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών στην βιομηχανική παραγωγή
  3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας – Νέες τεχνολογίες στις διοικητικές λειτουργίες

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 80 ώρες, περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση και πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της συμβατικής κατάρτισης στην αίθουσα, με παρουσία εκπαιδευτή (face to face).

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. 

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης χ 5,00 € = 400,00 €

Η συμμετοχή των ωφελούμενων (εργαζόμενων)  στην Πράξη θα γίνει μέσω «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή ωφελουμένων»  που θα δημοσιευτεί και θαείναι ανοιχτή σε όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη Υποβολής αιτήσεων από  τους/τις  ενδιαφερόμενους/ες  για την συμμετοχή τους στην Πράξη από την  από 3/10/2019 έως και 31/10/2019 (ώρα 23:59).

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των δικαιολογητικών, ορίζεται η 7/11/2019 και ώρα 17:00.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων της ΟΕΧΒΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.oexbe.gr

Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες, για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής  και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά  πατήστε ΕΔΩ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο