Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Έμμισθη πρακτική άσκηση Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει διαφορετικές περιόδους πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της Γραμματείας του, προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών και στην κατανόηση της λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Η περίοδος κάθε πρακτικής άσκησης διαρκεί πέντε μήνες.

Κριτήρια Επιλογής για υποψηφίους:

 • να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών
 • να έχουν πτυχίο/πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου
 • να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας ακόμα. Στην πράξη, η γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών είναι απαραίτητη
 • να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • να μην έχουν εργαστεί για διάστημα μεγαλύτερο των δύο διαδοχικών μηνών εντός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ
 • να μην έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο πανεπιστημιακής έρευνας πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης

Ημερομηνίες περιόδων πρακτικής άσκησης και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Για την περίοδο πρακτικής άσκησης Μαρτίου - Ιουλίου 
  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου, 23:59 (ώρα Βρυξελλών).

   
 • Για την περίοδο πρακτικής άσκησης Οκτωβρίου - Φεβρουαρίου
  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαΐου, 23:59 (ώρα Βρυξελλών).

Eκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που  υποβάλλονται εκτός των καθορισμένων ημερομηνίων δεν θα εξεταστούν.

Δείτε όλες τις θέσεις πρακτικής άσκησης εδώ!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης θα βρείτε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο