Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “MSc in ICT Systems”, “MSc in E-Business and Digital Marketing”, “MSc in Strategic Product Design” και “MSc in Energy Building Design” καλεί επιστήμονες, που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 36, σε συνδυασμό με το άρθρο 85 του ν. 4485/2017, κατόχους διδακτορικού τίτλου και ειδικούς στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, με αποδεδειγμένη επιστημονική/επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο και αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να εκδηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους για τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων, στην αγγλική γλώσσα, κατά το χειμερινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019- 2020 (υπό τις προϋποθέσεις υλοποίησης της λειτουργίας των ως άνω ΠΜΣ, της διεξαγωγής των αντίστοιχων μαθημάτων και της επιλογής τους).

Τα γνωστικά αντικείμενα / μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

  • Mάθημα: Digital Marketing - ΠΜΣ e-Business and Digital Marketing
  • Μάθημα: Energy Design for Buildings - ΠΜΣ Energy Building Design
  • Μάθημα: ICT Management - ΠΜΣ e-Business and Digital Marketing
  • Μάθημα: Web Analytics  - ΠΜΣ e-Business and Digital Marketing
  • Μάθημα: Introduction to Strategic Product Design - ΠΜΣ Strategic Product Design
  • Μάθημα: Design Thinking - ΠΜΣ Strategic Product Design

Το Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής μπορεί να μην προχωρήσει για λόγους που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και τον προγραμματισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και αρχείο τύπου zip ή rar, μέσω της ιστοσελίδας https://vistaff.ihu.edu.gr/ έως την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:30, που να περιέχει:

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου αναφέρονται οι σπουδές, η επιστημονική, η διδακτική και επαγγελματική τους δραστηριότητα.

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔIKATΣA).

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.

Εναλλακτικά η αίτηση με τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και εντύπως μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας Courier στην Γραμματεία του Τμήματος στην κάτωθι διεύθυνση:

SECRETARY: EFTYCHIA VOURKIDOU

INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY

14th km Thessaloniki-N.Moudania

57001 Thermi, Greece

T +30-2310-474577 | F +30-2310- 474570

 

Συμμόρφωση στο GDPR(EE2016/679)

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://vistaff.ihu.edu.gr/, αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι συμπληρώνουν στην αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησής τους. Σε περίπτωση επιλογής, συναινούν στη χρήση των στοιχείων για την αναρτητέα στη Διαύγεια απόφαση ανάθεσης της διδασκαλίας και στη σύναψη της σχετικής σύμβασης (Σκοπός επεξεργασίας: Νομική Υποχρέωση). Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2310 807501, email: infotech@ihu.edu.gr) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Καθηγητής Γεώργιος Τσιριγώτης

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο