Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δέκα (10) θέσεις νέων επιστημόνων για πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ανακοινώθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στο Τμήμα Ψηφιακής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011 (Φ.Ε.Κ. 93/Α ́/20.04.2011), όπως ισχύει, μπορούν να απασχολούνται προς απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, έως δέκα (10) νέοι επιστήμονες, οι οποίοι επιλέγονται προς τούτο με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι νέοι επιστήμονες (απόφοιτοι) προς απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στο Τμήμα Ψηφιακής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, να υποβάλλουν έως και την Παρασκευή 21/05/2021, στην ηλ/κή διεύθυνση hr@epant.grσχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Οι υποψήφιοι δύνανται να προέρχονται από σχολές των κάτωθι κατευθύνσεων και με τα αντίστοιχα επιθυμητά προσόντα:

  • Κατεύθυνσης Πληροφορικής – Software με γνώσεις προγραμματισμού, HTML, CSS, Java, PHP, MySQL, διαχείρισης συστημάτων Content Management Systems (WordPress, Joomla), καθώς και προγραμματισμού APP για Android / IOS.

  • Κατεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνίας με γνώσεις διαχείρισης συστημάτων Content Management Systems (WordPress, Joomla), διαχείρισης συστημάτων Ήχου και Εικόνας (τεχνολογίες live streaming), καθώς και γνώσεις video editing (Final Cut Pro, After Effects κ.α.)

  • Κατεύθυνση Γραφιστικής (ΠΕ/ΤΕ) Με γνώσεις διαχείρισης συστημάτων Content Management Systems (WordPress, Joomla), προγραμμάτων σχεδιασμού εντύπων (σουίτα Affinity Publisher, Designer, Photo), καθώς και βασικές γνώσεις video editing (Final Cut Pro, After Effects κ.α.)

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της πανδημίας COVID19, παρέχει τη δυνατότητα σε τυχόν επιλεγέντες να απασχοληθούν εξ’ αποστάσεως για όσο καιρό ισχύουν τα έκτακτα μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Μετά το πέρας της άσκησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι ασκούμενοι θα λάβουν βεβαίωση και συστατική επιστολή επιτυχούς ολοκλήρωση της άσκησης στην Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (τηλ.: 210-88.09.224)

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο