Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Aμειβόμενη Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Διοίκηση Λειτουργιών και Επιχειρηματική Αναλυτική στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής (ΕΟΠ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μία θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή. O υποψήφιος που θα επιλεγεί θα διεξάγει πρωτότυπη έρευνα στην περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, Διοίκησης Λειτουργιών (Operations Management) και Επιχειρηματικής Αναλυτικής (Business Analytics), υπό την επίβλεψη και σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ΕΟΠ, Καθηγητή Γιώργο Λυμπερόπουλο.

Το ΕΟΠ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην ανάλυση συστημάτων, αναπτύσσοντας/ χρησιμοποιώντας ποσοτικά μοντέλα και μεθόδους Επιχειρησιακής Έρευνας, Εφαρμοσμένης Πιθανοθεωρίας και Βέλτιστου Ελέγχου, με εφαρμογές στην Εκτίμηση της Απόδοσης και στον Προγραμματισμό και Έλεγχο Συστημάτων Παραγωγής και Αποθεμάτων, στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στο Σχεδιασμό Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, κ.α. Το ΕΟΠ υποστηρίζει ενεργά συνεργασίες με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη βιομηχανία.

Ο/Η ιδεώδης υποψήφιος/α είναι κάτοχος (ή είναι κοντά στη απόκτηση) Διδακτορικού Διπλώματος στη Επιχειρησιακή Έρευνα, Διοικητική Επιστήμη, Επιχειρηματική Αναλυτική, Επιστήμη Υπολογιστών, Επιστήμη Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, (Εφαρμοσμένων) Μαθηματικών, ή σχετικών γνωστικών αντικειμένων. Άτομα με προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στην επιχειρηματική αναλυτική, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και ανάλυση στοχαστικών μοντέλων, ή αλγορίθμων βελτιστοποίησης, ή τεχνητή νοημοσύνη, ενθαρρύνονται να υποβάλουν υποψηφιότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, πέραν της ερευνητικής του απασχόλησης, θα υποστηρίζει και τις εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες του ΕΟΠ.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα αμειφθεί από την Εθνική Συμμετοχή 2018 του ευρωπαϊκού έργου «Productive4.0» στο οποίο συμμετέχει το ΕΟΠ. Η Εθνική Συμμετοχή 2018 χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιώργο Λυμπερόπουλο. Η αμοιβή θα έχει κατά προτίμηση τη μορφή της υποτροφίας, το ύψος της οποίας θα είναι αντίστοιχο με αυτό των Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών του ΙΚΥ και ανάλογο με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που θα επιλεγεί.

Η απασχόληση θα είναι στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, για ένα έτος, με χρόνο έναρξης το συντομότερο δυνατό, και δυνατότητα παράτασης πέραν του έτους.

Η εξέταση των υποψηφιοτήτων αρχίζει άμεσα και η θέση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να βρεθεί κατάλληλος/η υποψήφιος/α.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή Γιώργο Λυμπερόπουλο (glib@mie.uth.gr), στέλνοντας ένα βιογραφικό σημείωμα, σχετικές δημοσιεύσεις ή εργασίες σε εξέλιξη και μια λίστα με άτομα για συστάσεις.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο