Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής Άσκησης στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, για περίοδο 5 μηνών, για τους νέους πολίτες, από την Ευρώπη και αλλού, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες και αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μέσω της ΕτΠ, οι εκπρόσωποι αυτοί μπορούν να εκφέρουν γνώμη για τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις περιφέρειες και τις πόλεις των κρατών μελών.

Χάρη στην πρακτική άσκηση στην ΕτΠ, θα μπορέσετε να ζήσετε στους ρυθμούς μιας πολιτικής συνέλευσης. Θα εξοικειωθείτε με τους στόχους και το έργο της ΕτΠ σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Κάθε ασκούμενος τοποθετείται σε συγκεκριμένη υπηρεσία της ΕτΠ. Η φύση της εργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε μονάδα. Άλλες μονάδες έχουν πολιτικό προσανατολισμό και άλλες διοικητικό χαρακτήρα. Σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα που ανατίθενται ισοδυναμούν με εκείνα που εκτελούν οι νέοι υπάλληλοι με εκτελεστικές αρμοδιότητες (AD5).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι πανεπιστημίων από χώρες μέλη της ΕΕ ή από χώρα που είναι επισήμως υποψήφια για προσχώρηση, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητικά μια άλλη γλώσσα εργασίας της ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά).

Πολίτες από τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου) μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση και μπορούν να επιλεγούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως εάν η υποψηφιότητά τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ΕτΠ και εάν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας περί μετανάστευσης για τη νόμιμη διαμονή και εργασία στο Βέλγιο.

Διάρκεια: 5 μήνες (full time)

Μηνιαίος μισθός: Περίπου 1360€

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 3 Ιανουαρίου 2024 έως 3 Απριλίου 2024 (ημερομηνία πρακτικής άσκησης: 16 Σεπτεμβρίου 2024 έως 15 Φεβρουαρίου 2024)

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου.

Κάνε την αίτησή σου εδώ!

Μάθετε περισσότερα εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο