Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις πρακτικής άσκησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) αναζητά νέους απόφοιτους που είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν στις καθημερινές εργασίες του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, προσφέρει ετησίως έως είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους σε επιστημονικούς τομείς, όπως η χημεία, η τοξικολογία, η βιολογία, η επιστήμη και οι τεχνολογίες του περιβάλλοντος, καθώς και σε διοικητικούς τομείς όπως η νομοθεσία, οι επικοινωνίες, η τεχνολογία πληροφοριών κ.ά.

Διάρκεια

Η πρακτική άσκηση ξεκινάει συνήθως στις αρχές Μαρτίου ή Σεπτεμβρίου και έχει διάρκεια από 3 έως 6 μήνες και δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν των 6 μηνών.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε:

  • νέους απόφοιτους πανεπιστημίου και κατόχους ισοδύναμου τεχνικού ή επαγγελματικού τίτλου σε τομείς που άπτονται της ισχύουσας νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα ή σε άλλους τομείς που άπτονται των διοικητικών καθηκόντων ενός θεσμικού οργάνου της ΕΕ
  • υπαλλήλους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι απασχολούνται σε θέσεις πανεπιστημιακού επιπέδου σε τομείς συναφείς προς την ισχύουσα νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα.

Συνεντεύξεις με πρώην ασκούμενους

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Για την υποβολή αίτησης για πρακτική άσκηση αποφοίτων ο υποψήφιος πρέπει:

  • Να έχει την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν). Δεκτοί γίνονται επίσης υπήκοοι υποψήφιων προς ένταξη χωρών που επωφελούνται από μια προενταξιακή στρατηγική, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού και τις διαθέσιμες θέσεις στον ECHA. Τέλος, δεκτός μπορεί να γίνει και κάποιος μικρός αριθμός υπηκόων χωρών μη κρατών μελών.
  • Να είναι σε θέση να επικοινωνεί στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι η γλώσσα εργασίας του ECHA.
  • Να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών ή αντίστοιχο τίτλο ή να έχει εργαστεί σε θέση πανεπιστημιακού επιπέδου σε τομείς συναφείς προς τις δραστηριότητες του ECHA.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε τηλεφωνική ή/και προσωπική συνέντευξη, εφόσον επιλεγούν.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης δεν απευθύνονται σε υποψηφίους που έχουν ήδη εργαστεί ως ασκούμενοι ή ως υπάλληλοι σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή οργανισμό ή έχουν εργαστεί στον ECHA ως προσωρινοί υπάλληλοι, ως ερευνητές ή ως εσωτερικοί εμπειρογνώμονες για διάστημα μεγαλύτερο των οχτώ εβδομάδων.

Υποτροφίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης για απόφοιτους προσφέρεται υποτροφία ύψους περίπου 1.300 ευρώ.

Οι ασκούμενοι που συνεχίζουν να λαμβάνουν αποζημίωση από τον εργοδότη τους ή άλλη υποτροφία ή επίδομα, δικαιούνται υποτροφία από τον ECHA μόνον εφόσον το ποσό που λαμβάνουν είναι μικρότερο του προαναφερθέντος ποσού. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του εισοδήματός τους και του ύψους της υποτροφίας που παρέχεται από τον ECHA.

Οι εργαζόμενοι ασκούμενοι πρέπει να προσκομίσουν δήλωση σχετικά με τις απολαβές, τις δαπάνες και τα επιδόματά τους υπογεγραμμένη από τον εργοδότη τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00 (ώρα Φινλανδίας - 11:00 a.m. CET)

Έναρξη πρακτικής άσκησης: 1 Σεπτεμβρίου 2024

Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://echa.europa.eu

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο