Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

242 θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων στον τομέα της στατιστικής σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (βαθμοί AD 6 και AD 7). 

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/επιτυχουσών:

 • Τομέας 1: Δεδομένα & Στατιστική (AD 6) - 194
 • Τομέας 2: Μακροοινομική Στατιστική (AD 7) - 48

 Οι υποψήφιες/-οι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από τους τομείς αυτούς. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας· μετά την επικύρωση της αίτησής τους δεν θα είναι σε θέση να την τροποποιήσουν.

Γενικοί όροι

 • Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να είστε υπήκοος της ΕΕ και να απολαμβάνετε όλα τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.
 • Πρέπει να έχετε άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας διαφορετικής επίσημης γλώσσας της ΕΕ.

Επίσης, πρέπει να διαθέτετε:
 
Για τον τομέα 1 — Δεδομένα και στατιστική (AD 6):

 • πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης στους τομείς της στατιστικής, των οικονομικών, των μαθηματικών, της μετρολογίας, της δημογραφίας, της πληροφορικής, της επιστήμης των υπολογιστών, της φυσικής, της επιχειρησιακής έρευνας, της μηχανικής, των κοινωνικών επιστημών, της κοινωνιολογίας, της διοίκησης επιχειρήσεων, των οικονομικών, ακολουθούμενο από τετραετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική πείρα.
  Ή
 • πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης σε έναν από τους προαναφερόμενους τομείς, ακολουθούμενο από τριετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική πείρα.
  Ή 
 • πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης σε τομέα διαφορετικό από τους προαναφερόμενους, ακολουθούμενο από τουλάχιστον εξαετή σχετική επαγγελματική πείρα.

Για τον τομέα 2 — Μακροοικονομική στατιστική (AD 7):

 • πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης στη στατιστική, στα μαθηματικά, στα οικονομικά ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, ακολουθούμενο από επταετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική πείρα.
  ή
 • πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης σε έναν από τους προαναφερόμενους τομείς, ακολουθούμενο από εξαετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική πείρα.
  ή
 • πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης σε τομέα διαφορετικό από τους προαναφερόμενους, ακολουθούμενο από τουλάχιστον οκταετή σχετική επαγγελματική πείρα.

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα δύο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ για τις δοκιμασίες. Μόλις οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες συμπεριληφθούν σε πίνακα επιτυχόντων, οι υπηρεσίες πρόσληψης των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ που ενδιαφέρονται για το προφίλ τους μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους για στοχευμένες συνεντεύξεις πρόσληψης. Οι εν λόγω συνεντεύξεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική διαδικασία, βρίσκονται εκτός της διαδικασίας επιλογής που διεξάγει η EPSO. Οι συνεντεύξεις πρόσληψης διεξάγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόσληψης συνήθως στα αγγλικά και/ή στα γαλλικά. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλες γλώσσες, με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών πρόσληψης και τις γνώσεις που έχουν δηλώσει οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι στις αιτήσεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ και εδώ.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 11 Ιουνίου 2024 και λήγει στις 16 Ιουλίου 2024, στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο