ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Έμμισθη θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Tμήμα Πολιτικών, Περιβαλλοντολόγων και Κατασκευαστών Μηχανικών του University of Central Florida, με επιβλέποντα καθηγητή τον Γεώργιο Αποστολάκη

Προκήρυξη:

Το τμήμα Πολιτικών, Περιβαλλοντολόγων και Κατασκευαστών Μηχανικών (http://www.cece.ucf.edu/) στο University of Central Florida (UCF) αναζητάει έναν ενθουσιώδη υποψήφιο για διδακτορικές σπουδές υπό την επίβλεψη του καθ. Γεώργιου Αποστολάκη. Η ανακοίνωση αφορά μία ανοικτή θέση για το φθινόπωρο του 2019 ή την άνοιξη του 2020, με αντικείμενο μελέτης γενικά θέματα υπολογιστικής μηχανικής, αντισεισμικής μηχανικής, προηγμένων τεχνολογιών κατασκευής (3D εκτυπωτές), ή ενεργειακά συστήματα.

Υποψήφιοι από όλους τους τομείς του αντικειμένου των Πολιτικών και Μηχανολόγων Μηχανικών ενθαρρύνονται να καταθέσουν αίτηση. Ο ιδανικός υποψήφιος κατέχει σημαντικές επιδόσεις σε προπτυχιακές σπουδές/έρευνα, ενώ κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σε σπουδές των Πολιτικών και Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν πλεονέκτημα. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με καλό υπόβαθρο στην υπολογιστική μηχανική, σχεδιασμό και βελτιστοποιήση, και προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής. Εξαιρετικά επικοινωνιακά προσόντα, ικανότητα συνεργασίας ως μέλος μιας διεπιστημονικής ομάδας, καθώς και αποδεδειγμένη επιτυχία σε ακαδημαική έρευνα επιθυμούνται.

Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές μέχρι να καλυφθεί η θέση. Ο επιλαχών υποψήφιος θα λάβει ανταγωνιστικό μισθό, υποτροφία διδάκτρων, και άλλα οφέλη.

Αίτηση και αποδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα του τμήματος Πολιτικών, Περιβαλλοντολόγων και Κατασκευαστών Μηχανικών στο University of Central Florida (UCF) απαιτείται (http://www.admissions.graduate.ucf.edu/).

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει να στείλουν τα παρακάτω στον καθ. Γεώργιο Αποστολάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση Georgios.Apostolakis@ucf.edu:

  1. Επιστολή στην οποία θα περιγράφονται ερευνητικά ενδιαφέροντα και επαγγελματικοί στόχοι
  2. Βιογραφικό (CV)
  3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών
  4. Βαθμολογίες GRE και TOEFL (εάν είναι διαθέσιμες)
  5. Ονόματα τουλάχιστον τριών συστάσεων
  6. Αντίγραφο μίας πρόσφατης δημοσίευσης (εάν είναι διαθέσιμη)

Γυναίκες και μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων ενθαρρύνονται να καταθέσουν αίτηση.

Συμπεριλάβετε την φράση “Ph.D. Applicant 2019” στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη θέση εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα