ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
Κατανεμημένα Συστήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Ιατρικής

Προκήρυξη:

Προκηρύσσονται δύο θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, του  Α.Π.Θ., με επιβλέπουσα Καθηγήτρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εύχαρις Παναγοπούλου στο πεδίο  «Προαγωγή Ψυχοσωματικής Υγείας».

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής, ή Ψυχολογίας
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Άριστη Γνώση Αγγλικών
  • Γνώση ερευνητικής μεθοδολογίας
  • Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό
  • Η διαμονή στη Θεσσαλονίκη

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που να αντιστοιχούν στα ανωτέρω
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η προθεσμία είναι ανοιχτή μέχρι πλήρωσης της θέσης. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε ΜΟΝΟ το βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: efharis@gmail.com


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα