Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Έμμισθες θέσεις για μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Προκήρυξη:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2024.

27 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ (MSCA COFUND FELLOWSHIPS)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές να υποβάλουν αίτηση για είκοσι επτά (27) θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ONISILOS – Co-funding International, Interdisciplinary and Intersectoral research excellence at the University of Cyprus”.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 και συγκεκριμένα από το πλαίσιο της Δράσης Marie Skłodowska‐Curie (Αριθμός Σύμβασης 10103440) και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ερευνητικού έργου από Νέο Ερευνητή, κάτοχο διδακτορικού τίτλου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, κατόπιν υποβολής ερευνητικής πρότασης η οποία θα τύχει επιστημονικής αξιολόγησης από έγκριτους επιστήμονες του χώρου. Οι υποτροφίες είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο συγκεκριμένων διατομεακών και διεπιστημονικών κλάδων και θεμάτων που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής θα εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την υλοποίηση του έργου, ενώ παράλληλα θα έχει την επιλογή να συμμετέχει και σε άλλες ερευνητικές ή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

  1. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές / Ερευνήτριες οποιασδήποτε εθνικότητας. Οι Μ.Ε θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πριν από τη λήξη της προθεσμίας της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ΟΝΗΣΙΛΟΣ. Οι Μ.Ε που έχουν υπερασπιστεί επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή αλλά δεν τους έχει επίσημα απονεμηθεί το διδακτορικό δίπλωμα θεωρούνται επίσης επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση, υπό τον όρο ότι μπορούν να τεκμηριώσουν την επιτυχή υπεράσπιση της διατριβής τους.
  2. Οι Μ.Ε δεν πρέπει να έχουν διαμείνει ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Κύπρο για περισσότερους από 12 μήνες στα 3 χρόνια αμέσως πριν από την προθεσμία υποβολής της εκάστοτε πρόσκλησης ή την ημερομηνία πρόσληψης τους στο έργο. Εξαιρέσεις και χαλαρώσεις αυτών των όρων θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μόνο σε περιπτώσεις όπως διακοπή σταδιοδρομίας, εργασία εκτός έρευνας, έρευνα εκτός Ευρώπης, με σκοπό την επανένταξη τους στον ερευνητικό χώρο.

Αιτήσεις και Οδηγός για Υποψηφίους: https://lnkd.in/eRZTihWK

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23 Φεβρουαρίου 2024, (17:00 EEST)

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο