Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη 1 θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση της Συνέλευσης με αριθμό 8/14-1-2022, αποφάσισε την προκήρυξη μιας θέσης υποψήφιου διδάκτορα, σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017 και τον εσωτερικό κανονισμό (ΦΕΚ 4542/18-10- 2018 τ. Β΄) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στις εξής γνωστικές περιοχές:

  • Αξιοποίηση των αερίων πυρόλυσης που προέρχονται από την ανακύκλωση πλαστικών προς παραγωγή μονομερών μέσω καταλυτικής διεργασίας

Επίβλεψη: Καθηγήτρια Αγγελική Λεμονίδου E-mail: alemonidou@auth.gr Τ. 2310996273

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, ώρα 13.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ (info@cheng.auth.gr), αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στην αίτησή τους οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως και τρία αντικείμενα με σειρά προτίμησης (1, 2, 3)

2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με τον ακριβή βαθμό), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και λοιπών τίτλων σπουδών. Τίτλοι σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών)

4. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)

5. Συστατικές επιστολές (δύο τουλάχιστον/εξαιρείται ο επιβλέπων), με αποστολή από τους συντάκτες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ (info@cheng.auth.gr)

6. Βιογραφικό σημείωμα

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις κ.λ.π. αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 4542/18-10-2018 Τ. Β΄).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο