Πρόσκληση ενδιαφέροντος διδακτορικών σπουδών Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών προσκαλεί ενδιαφερόμενους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται στο Τμήμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από 1-20 Νοεμβρίου 2020 επιστυνάπτοντας απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου αναγράφονται:
  • προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής
  • προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
  • προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
 2. Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση της διδακτορικής διατριβής
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Πτυχίου
 5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 
 6. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων των μεταπτυχιακών σπουδών
 7. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
 8. Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας
 9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτες 

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα