Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας σε «Εργαλεία και Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας» με δυνατότητα εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Προκήρυξη:

Τo εργαστήριο SMILE (Smart Mobile Interactive Learning Environments - http://smile.uom.gr) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου “Ιστορία στις Πόλεις: Εργαλεία και Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (History in Cities: Augmented Reality tools and applications, CARAT” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία, Δράση Εθνικής Εμβέλειας “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” προσκαλεί ενδιαφερόμενους Διδάκτορες με διδακτορικό συναφές με την Εφαρμογή των Τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση ή/και τον Πολιτισμό, οι οποίοι επιθυµούν να διεξάγουν έρευνα σε μεταδιδακτορικό (PostDoc) επίπεδο, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση έμμισθoυ συνεργάτη (https://www.uom.gr/5884-prosklhsh-ekdhloshs-endiaferontos-c…).

Η ερευνητική δραστηριότητα θα διεξαχθεί υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Αναστασίου Α. Οικονομίδη (economid@uom.gr, http://orcid.org/0000-0001-8056-1024
https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=1AAOD6YAAAAJ), και αφορά σε Εργαλεία και Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση ή/και τον Πολιτισμό.

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους στον Καθηγητή Α. Α. Οικονομίδη. Θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά επίσημα στην γραμματεία του έργου μέχρι 17/05/2019.

Αναλυτικά η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και η σχετική  ΑΙΤΗΣΗ 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα