Economic Strategy
Eφαρμοσμένη Στατιστική
MBA Food and Agribusiness
Κατανεμημένα Συστήματα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και καλεί τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν  αίτηση  για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει κατ' αρχήν να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

β) να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Επομένως, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων α) και β), να υποβάλλει στο γραφείο 236, 2ος όροφος, κτίριο Γ΄  φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω), εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για θέση Υποψηφίου Διδάκτορα σε ένα από τα προτεινόμενα πεδία έρευνας, αφού πρώτα επικοινωνήσει με τον αντίστοιχο επιβλέποντα καθηγητή. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει διάρκεια 30 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσής της στον ιστότοπο του Ιδρύματος και λήγει στις 14/11/2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

[1] Αίτηση. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής (ελληνική ή αγγλική), και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

[2] Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

[3] Αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώριση του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της Συνέλευσης) από την ημερομηνία που η Συνέλευση θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

[4] Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.

[5] Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).

[6] Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).

[7] Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

[8] Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

[9] Ερευνητική πρόταση/προσχέδιο, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή σκοπού και στόχων, προτεινόμενης έρευνας, μεθοδολογία, σχετική βιβλιογραφία και την επιδιωκόμενη ερευνητική συνεισφορά, στην ελληνική ή/και αγγλική, σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή στο alcmini@uom.edu.gr).

[10] Φωτοτυπία ταυτότητας.

Πρότυπα των δικαιολογητικών μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Διδακτορική Έρευνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

  • απευθύνονται στην κ. Αλκμήνη Ψαθά (κτίριο Γ΄, 2ος όροφος, Γραφείο 236, τηλ. 2310891/864, e-mail: alcmini@uom.edu.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00πμ - 13:30μμ.
  • επισκέπτονται την ενότητα Διδακτορική Έρευνα στον ιστότοπο του Τμήματος -> Διδακτορικές Σπουδές.

Η κατάθεση του φακέλου μπορεί να γίνει με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

  • αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στο γραφείο 236, 2ος όροφος, κτίριο Γ΄, τηλ. 2310 891864, e-mail: alcmini@uom.edu.gr), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
  • σε κλειστό φάκελο στη θυρίδα του ΠΜΣ (θυρίδα Νο.89, ισόγειο δίπλα στα ασανσέρ του κτιρίου Γ’).
  • μέσω ταχυδρομείου/courier (με ημερομηνία αποστολής από 14/10/2019 ως 14/11/2019) στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραφείο 236, 2ος όροφος, κτίριο Γ’
Εγνατίας 156, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη

Υπόψη κας  Αλκμήνης Ψαθά


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα