Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Υποβολή αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής

Προκήρυξη:

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα υποβάλλονται από 7 Οκτωβρίου έως και 7 Νοεμβρίου 2019 καθημερινά στη Γραμματεία (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) και ώρα 11:00 πμ. έως 13:00. Εναλλακτικά η αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά έως την παραπάνω ημερομηνία (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

με την ένδειξη "Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής".

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται στην αίτηση (στο επισυναπτόμενο αρχείο εδώ.)


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα