Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη για την εισαγωγή έντεκα (11) υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Φυσικής

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε 11 ερευνητικά πεδία.

Οι ενδιαφέρόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, στη Γραμματεία του τμήματος Φυσικής μέχρι τις 30-09-2019.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα