Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Δεκαπέντε (15) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Φιλολογίας

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει 15 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ως εξής:

  • Κλασική Φιλολογία (6 θέσεις)
  • Νέα Ελληνική Φιλολογία (3 θέσεις)
  • Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία (3 θέσεις)
  • Γλωσσολογία (3 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 31 Αυγούστου 2019.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τι απαραίτητες πληροφορίες εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα